Wereldvluchtelingendag: Stad Gent kiest voor de vlucht vooruit

282189 20180110 in gent 2772 16d999 original 1528116924

Op 20 juni 2018 is het opnieuw Wereldvluchtelingendag en worden in Gent verschillende activiteiten georganiseerd. Migratie is van alle tijden en hoewel de instroom opnieuw is gedaald, is de (super)diverse stad de realiteit van vandaag. Daarom kiest de Stad Gent voor de vlucht vooruit, met een proactieve aanpak en een breed samenwerkingsverband, om asielzoekers in Gent kansen te geven om hier een nieuw leven uit te bouwen.

Panelgesprek: Gent als Mensenrechtenstad

Op de vooravond van Wereldvluchtelingendag presenteert Prof. Dr. Barbara Oomen, hoogleraar sociologie van de mensenrechten, haar bevindingen en ervaringen uit internationaal onderzoek, en legt ze uit hoe een lokale overheid kan uitgroeien tot een Mensenrechtenstad. De vraag 'Wat kan een Mensenrechtenstad doen om de integratie van mensen op de vlucht te bevorderen?' staat centraal. In het daaropvolgend panelgesprek toetsen politici, ambtenaren, middenveldorganisaties en mensen met een vluchtverleden haar bevindingen met de situatie in Gent. Deze activiteit vindt plaats op dinsdag 19 juni om 20u in de Vooruit, Sint-Pietersnieuwstraat 23, 9000 Gent. De inkom is gratis, vooraf inschrijven hoeft niet.

In de voetsporen van mensen op de vlucht

Op Wereldvluchtelingendag zelf, op woensdag 20 juni, kan je deelnemen aan de Wereldwandeling. Zo treed je in de voetsporen van mensen op de vlucht die in Gent wonen en leven en maak je kennis met de werking van verschillende diensten en organisaties, die zich voor vluchtelingen inzetten. Deze tocht (die ca. drie uur duurt) eindigt op DOK. Daar kan je snuisteren op de infomarkt of een verfrissend drankje bestellen aan de bar, uitgebaat door vrijwilligers van Refu Interim. Vanaf 18 uur kan je aanschuiven aan het Wereldmaal en genieten van de optredens van Marhaba en Soundroutes (vanaf 20 uur).  Voor de Wereldwandeling (gratis) en het Wereldmaal (8 euro/persoon) dien je je vooraf in te schrijven.

De pers is ook welkom op beide evenementen. Graag vooraf inschrijven bij mevr. Kathleen Van de Kerckhove (zie contact onderaan dit persbericht).

'De vlucht vooruit'

De brochure 'De vlucht vooruit' bundelt de goede praktijken die in de schoot van de Taskforce Vluchtelingen het levenslicht zagen: materiële ondersteuning via een doorgeefwinkel, ondersteuning bij het zoeken naar een woning, buddy’s die de nieuwkomers mee op sleeptouw nemen, psychosociale begeleiding en toeleiding naar vrijwilligerswerk en jobs. De intensieve samenwerking met middenveldorganisaties en geëngageerde burgers speelde hierbij telkens een belangrijke sleutelrol. De brochure wordt nu verspreid aan de middenveldorganisaties en via verschillende kanalen aan andere lokale overheden. Ze kan dienen als een gedegen en inspirerende ideeëngids voor de toekomst.

Ook na de stop van de Vlaamse subsidies in het kader van de verhoogde vluchtelingenstroom blijft de Stad Gent dus sterk inzetten op de integratie vanaf dag één voor mensen op de vlucht. Hun woonproblematiek wordt geïntegreerd in de werking van de Taskforce Wonen. Op het vlak van geestelijke gezondheidszorg en het uitbouwen van netwerken worden een aantal initiatieven verder gezet. Bovendien smelten de Taskforce Vluchtelingen en het Permanent OverlegComité Intra-Europese Migratie (POC IEM) samen tot het Migratieforum. Deze nieuwe open vergaderstructuur beoogt een intensieve maar efficiënte samenwerking tussen alle betrokken partijen en een sterkere onderlinge uitwisseling van good practices. Ook in dit forum is een belangrijke plaats weggelegd voor middenveldorganisaties en geëngageerde burgers.

“In Gent is er niet enkel op wereldvluchtelingendag aandacht en actie voor vluchtelingen en nieuwkomers. Met de taskforce vluchtelingen werden heel het jaar door tal van acties ontwikkeld om deze mensen een nieuwe start te bieden. In het nieuwe ‘Migratieforum’ blijven we verder in gesprek gaan met het middenveld en burgers over de uitdagingen rond de integratie van deze nieuwkomers.”

Rudy Coddens, Schepen van Seniorenbeleid, Werk, Armoedebestrijding en Openbaar Groen

“Op Wereldvluchtelingendag zetten we diverse organisaties in de kijker die zich dagelijks inzetten voor vluchtelingen. Tijdens het Wereldmaal op DOK klinken we op de succesvolle samenwerking tussen tal van stadsdiensten, het OCMW, partners en geëngageerde burgers.”

Resul Tapmaz, Schepen van Welzijn, Gelijke kansen, Gezondheid en Sport

Info

Kathleen Van de Kerckhove, coördinator Taskforce Vluchtelingen, Dienst Welzijn en Gelijke Kansen, tel. 09 267 03 12, e-mail kathleen.vandekerckhove@stad.gent 

 • Medium square termont

  Daniël Termont

  Burgemeester, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 00, fax 09 266 50 19, e-mail: burgemeester@stad.gent

 • Medium square de heer rudy coddens ocmw voorzitter en schepen van seniorenbeleid werk  armoedebestrijding en openbaar groen

  Rudy Coddens

  OCMW-voorzitter en schepen van Seniorenbeleid, Werk, Armoedebestrijding en Openbaar Groen, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 53 58, e-mail: schepen.coddens@stad.gent

 • Medium square resul

  Resul Tapmaz

  Schepen van Welzijn, Gelijke kansen, Gezondheid en Sport, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 26, e-mail: schepen.tapmaz@stad.gent

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.