Marc Reynebeau start Twittergevecht tussen Antwerpen en Gent

282327 20180604 vondelingregister img 5248 bcfd20 large 1528209349

In aanloop naar Internationale Archiefdag (9 juni) gingen de steden Antwerpen en Gent met elkaar een gevecht aan op Twitter. Aanleiding was een tweet van historicus en journalist Marc Reynebeau: "Morgen is het Internationale #Archiefdag. Als #Gent en #Antwerpen met hun archieven ten strijde trokken, wie zou dan winnen? #IAD2018" De strijd is vriendschappelijk, maar dat weerhoudt hen niet om het groot geschut boven te halen: naast UNESCO werelderfgoed komen er ook olifanten en vlammen aan te pas.

Antwerpen haalde als eerste uit: “Wij bewaren 28 km papieren en 99,8 TB digitaal archief. Dat zijn maar liefst 15.428.117 digitale bestanden! Overtref dat maar eens!” Gent repliceerde even later fijntjes met “Overtreffende trap … want wij hebben het oudste stuk. Een charter uit 1178 over de vrije doorgang voor Gentse schippers op de Rijn in Keulen. Toen jullie nog een boerendorp waren, deden wij al aan internationale handel.”

Internationale Archiefdag?

De ICA (International Council on Archives) startte dit initiatief  om het grote publiek en de beleidsmakers bewust te maken van het belang, de rol en de waarde van archieven. Zo werd 9 juni, de dag waarop de Internationale Archiefraad onder de auspiciën  van de UNESCO werd opgericht, Internationale Archiefdag. Sinds 2009 vieren archieven wereldwijd deze dag en zetten hun werk in de kijker.

'Voor velen zijn archieven onbekend terrein, terwijl ze eigenlijk een schat aan informatie en erfgoed bevatten.'

Willem Vanneste, voorzitter sectie archief van de VVBAD

In Vlaanderen bundelen archieven hun krachten via de Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie (VVBAD). “Archieven zijn een belangrijke schakel in onze maatschappij, ze staan garant voor betrouwbaarheid van overheidsinformatie, bewaken ons erfgoed en vormen een toetssteen voor de democratie”, aldus Willem Vanneste (voorzitter Sectie Archief VVBAD). “Voor velen zijn archieven onbekend terrein, terwijl ze eigenlijk een schat aan informatie en erfgoed bevatten.”

Sinds 1 januari 2017 vormen het Stadsarchief Gent en OCMW-archief Gent samen Archief Gent. Ontdek alles over de werking en collectie.

Informatie

Bevoegd

  • Medium square storms

    Annelies Storms

    Schepen van Cultuur, Toerisme, en Evenementen, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 45, e-mail: schepen.storms@stad.gent

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.