Buurtsportveld aan El Paso opgefrist

284231 elpaso rabot2 c75be2 original 1530544823

Op vraag van buurtbewoners kreeg het voetbalterreintje in de Gebroeders De Smetstraat een grondige opknapbeurt. Door het frequente gebruik was het oude kunstgrasveld immers versleten. Daarnaast zorgt een nieuwe omheining met veersysteem ervoor dat ballen voortaan zonder geluidsoverlast kunnen worden opgevangen.

Kwalitatieve buurtsportlocatie

Intensief gebruik van het voetbalveldje maakte het noodzakelijk om de kunstgrasmat te vernieuwen. Ook de pannakooi werd weggehaald, omdat deze voor te veel geluidshinder zorgde voor de omwonenden. De werken werden uitgevoerd door de firma Ijslander, voor een bedrag van 100.000 euro.

Sporten dicht bij huis

De Stad Gent investeert in het ontwikkelen van buurtsportinfrastructuur en een laagdrempelig wijkgericht sportaanbod. De laatste 4 jaar werden meer dan 100 kleine sportzones gerealiseerd in de Gentse wijken. De Stad Gent plant daarnaast 3 buurtsporthallen: op de Tondeliersite (2018), aan de Oude dokken (2019) en in Ledeberg (2021).

'Elke Gentenaar moet de mogelijkheid hebben om te sporten en te bewegen in zijn eigen buurt. Daarom investeerde de Stad deze bestuursperiode meer dan 15.000.000 euro in buurtsportinfrastructuur en laagdrempelig sportaanbod in de wijken.' 

Resul Tapmaz, schepen van Sport

Sportwijk Rabot

Het Rabot is op weg om een echte sportwijk te worden. Naast het gerenoveerde veldje aan El Paso blijkt ook de street workout plek naast het Gerechtsgebouw een voltreffer. Bovendien opent in november de buurtsporthal op de Tondeliersite haar deuren. Een buurtsportwerker van vzw Jong stroomlijnt de verschillende initiatieven en zorgt er samen met de sportdienst voor dat de verschillende sport- en beweeglocaties optimaal door buurtbewoners gebruikt kunnen worden.

Info

  • Cathy Verschoore, Iedereen Sport (Buurtsport, G-sport en Diversiteit in de sport), Sportdienst, tel. 09 266 80 15, gsm 0477 96 36 79, e-mail cathy.verschoore@stad.gent

Bevoegd

  • Medium square resul

    Resul Tapmaz

    Schepen van Welzijn, Gelijke kansen, Gezondheid en Sport, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 26, e-mail: schepen.tapmaz@stad.gent

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.