Studie buisleidinginfrastructuur in North Sea Port om klimaatambities waar te maken

284529 preview sp%2b101 e4fa82 large 1530865524

In het havengebied North Sea Port gaat een onderzoek van start naar de mogelijke uitrol van een grootschalige buisleidinginfrastructuur. Die leidingen zijn van belang om de CO2-uitstoot in het grensoverschrijdende havengebied te verminderen en de transitie naar een circulaire economie mogelijk te maken. Het onderzoek 'Clean Underground Sustainable Transport', of kortweg CUST project, is een gezamenlijk initiatief van North Sea Port, de Stad Gent, Smart Delta Resources, de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Oost-Vlaanderen, de Provincie Zeeland en de ministeries Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Infrastructuur en Waterstaat (I&W) in Nederland. Het onderzoek loopt tot 30 juni 2019.

Als het havengebied North Sea Port in de toekomst een aantal grensoverschrijdende projecten op poten wil zetten om CO2 te transporteren en een alternatieve bestemming te geven, dan is een grootschalige buizeninfrastructuur noodzakelijk. De leidingen kunnen ook gebruikt worden om waterstof te verdelen of om bijvoorbeeld de restgassen van ArcelorMittal in te zetten als grondstof voor Dow Chemicals (Steel2Chemicals). Die ingrepen faciliteren de CO2-reductie bij energie-intensieve bedrijven én versterken de industriële symbiose, essentieel om de gezamenlijke klimaatambities en de transitie naar een circulaire economie mogelijk te maken. Daarom onderzoekt het CUST project de komende maanden de haalbaarheid, vormgeving en uitrol van die mogelijke buizeninfrastructuur in het havengebied North Sea Port.

Leefbare en concurrentiële haven

Verwacht wordt dat een dergelijke buizeninfrastructuur ook een positieve impact zal uitoefenen op de leefbaarheid van de havenregio, want hoe meer transport via de leidingen, hoe minder er over de weg en het water moet gebeuren. Daarnaast zal dit grootse netwerk aan buisleidingen ook nieuwe bedrijven aantrekken en de concurrentiepositie van de bestaande industrie versterken, wat tot extra werkgelegenheid kan leiden.

Gezamenlijke ambities

Het CUST project sluit aan bij de ambities van de verschillende partners die het onderzoek ondersteunen. Het past in het Strategisch Plan van North Sea Port en maakt deel uit van de 'Roadmap towards a climate neutral industry in the Delta Region' van Smart Delta Resources. Zeeland en Vlaanderen zetten de komende jaren sterk in op het terugdringen van de CO2-uitstoot, om zo de klimaat- en energietransitie vorm te geven.

CUST project

Het CUST project wordt getrokken door North Sea Port, in nauwe samenwerking met Smart DeltaResources, provincies Oost-Vlaanderen en Zeeland, de Stad Gent en de ministeries Economische Zaken en Klimaat en Infrastructuur en Waterstaat in Nederland. De studie, die door North Sea Port zal worden aanbesteed, kent een begroting van 175.000 euro, die met bijdragen van North Sea Port, Smart Delta Resources, Provincie Zeeland, de Stad Gent en de ministeries EZK en I&W wordt gefinancierd. Ook Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Oost-Vlaanderen is in de uitvoering betrokken. De voorlopige gunning van de verkenning ging naar een consortium van Royal HaskoningDHV, CE Delft, Sitech, en M-Tech. Voor de studie wordt een klankbordgroep met relevante stakeholders opgezet. Hierin zullen bedrijven zoals ArcelorMittal, Zeeland Refinery, Dow Chemicals, Engie, Gasunie en LS Ned deelnemen.

Informatie

Bevoegd

 • Medium square heyse

  Tine Heyse

  Schepen van Milieu, Klimaat, Energie en Noord-Zuid, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 54 30
  e-mail: schepen.heyse@stad.gent

 • Medium square 20140317 av schepen de clercq

  Mathias De Clercq

  Eerste schepen en schepen van Haven, Economie en Ondernemen, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 54 00, e-mail: schepen.declercq@stad.gent

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.