Staking IVAGO beëindigd: ophaalrondes hervatten op donderdag 9 augustus 2018

De staking door het personeel van de Gentse afvalintercommunale IVAGO is afgelopen. De ophaalrondes worden meteen hervat. Al het afval wordt op korte termijn opgehaald, eerst en vooral op plaatsen met veel horecazaken en rekening houdend met geplande evenementen.

Op donderdagochtend 9 augustus, vanaf 7 uur, kon het personeel van IVAGO zich uitspreken over het akkoord dat de afgelopen dagen werd onderhandeld door de directie en de vakbonden ACOD, ACV en VSOA.

Martine De Regge bemiddelde namens de Stad Gent, als waarnemend burgemeester, omdat IVAGO-voorzitter Tine Heyse en burgemeester Daniel Termont nog met vakantie zijn in het buitenland.

'Ik ben blij dat de mensen het werk zullen hervatten, daardoor is het opvorderen van personeel niet nodig. We zijn er in geslaagd om de eisen van het personeel te verzoenen met degelijk bedrijfsbeheer en, vooral, met de zorg voor de hygiëne en de veiligheid van de Gentenaars. Ik bedank de onderhandelaars. En ik bedank vooral ook, mede namens de directie en het personeel, de Gentenaars voor hun begrip en hun geduld.'

Martine De Regge, waarnemend burgemeester

Vanaf vandaag donderdag 9 augustus worden de ophaalrondes dus hervat. Het afval zal op zo kort mogelijke termijn worden weggehaald.

'Het spreekt voor zich dat IVAGO eerst en vooral die plekken zal opruimen waar het meeste afval ligt, zoals plekken waar veel horecazaken zijn. IVAGO zal in de planning ook zo veel mogelijk rekening houden met geplande evenementen zoals de Patersholfeesten, dekenijfeesten en andere, zodat de locaties proper zijn bij de start.'

Martine De Regge, waarnemend burgemeester

Er zullen vooral maatregelen worden genomen ter versterking van het wederzijds respect tussen leidinggevenden en hun medewerkers, over werken bij extreme hitte, een (eventuele) hogere frequentie van ophaling en de extra inzet van personeel tijdens piekmomenten.

Bevoegd

 • Medium square termont

  Daniël Termont

  Burgemeester, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 00, fax 09 266 50 19, e-mail: burgemeester@stad.gent

 • Medium square martine12

  Martine De Regge

  Schepen van Personeelsbeleid, Facility Management en Administratieve Vereenvoudiging, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 60, e-mail: schepen.deregge@stad.gent

 • Medium square heyse

  Tine Heyse

  Schepen van Milieu, Klimaat, Energie en Noord-Zuid, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 54 30
  e-mail: schepen.heyse@stad.gent

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.