Project stem16plus gaat deze week van start

290827 stem16plus hero 89a17b original 1537781583

Na maanden van voorbereiden schiet het Gentse proefproject 'stem16plus' deze week uit de startblokken met het versturen van 5000 oproepingsbrieven en een lesmarathon voor ongeveer 600 leerlingen over burgerschap en democratie. Jongeren van 16 en 17 jaar, die wettelijk eigenlijk nog niet mogen stemmen, krijgen in Gent toch de kans om hun stem te laten horen voor de verkiezingen van 14 oktober 2018. Samen zijn ze met zo’n 5.000.

Lesmarathon

Het Onderwijscentrum Gent organiseert op donderdag 27 september 2018 de tweede editie van de Lesmarathon, ditmaal voor de derde graad van het middelbaar onderwijs. Ongeveer 600 leerlingen hebben zich aangemeld en 'breken' door de schoolmuren door op uitzonderlijke locaties in de stad les te volgen. De inschrijven zijn nog niet afgesloten. Deze editie staat in het teken van burgerschap, democratie en politiek bewustzijn, n.a.v. de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober 2018 en het proefproject Stem16plus.

289310 banner%20lesmarathon%20groter 47f161 large 1536159497

In het aanbod zitten leslocaties als het stadhuis, het Vredeshuis, de Vooruit, UGent, enz. Aan deze locaties zijn toepasselijke sprekers (lesgevers) en workshops gekoppeld, geschikt voor leerlingen van de derde graad van het secundair onderwijs (16-18 jaar).

De Lesmarathon is aan zijn tweede editie toe. Op 16 mei 2017 organiseerde de Stad Gent voor het eerst een lesmarathon, als onderdeel van de Gentse SDG Voices-campagne rond de Sustainable Development Goals (SDG's) of Duurzame Ontwikkelingsdoelen. Doel van deze onderwijsuitdaging in het kader van de SDG’s was om kwaliteitsvol onderwijs en levenslang leren onder de aandacht te brengen door van Gent één grote school te maken.

Aangezien het Onderwijscentrum Gent ernaar streeft kinderen en jongeren, hun ouders en onderwijsprofessionals in de brede zin van het woord met elkaar in contact te brengen en te verbinden, zal de lesmarathon een jaarlijks terugkerend evenement worden. Daarnaast ondersteunt het Onderwijscentrum Gent leerkrachten met lesmateriaal over het thema democratie, burgerschap en stemrecht.

Stem16plus

De Lesmarathon kadert binnen het project stem16plus, waarmee het stadsbestuur zoveel mogelijk jongeren vanaf 16 jaar enthousiast wil maken om hun stem uit te brengen. Daarnaast wil de Stad Gent jongeren inzichten en vaardigheden bijbrengen rond democratie en burgerschap, en meer zicht krijgen op de noden en inhoudelijke prioriteiten van jongeren op thema’s die zij belangrijk vinden voor de volgende legislatuur.

Na maanden van voorbereiding gaat het project deze week van start. De website stem16plus.gent wordt op dinsdag 25 september gelanceerd. Op dinsdag 25 september of woensdag 26 september zullen 5000 Gentse jongeren van 16 en 17 jaar een oproepingsbrief met een code in de bus krijgen om deel te nemen aan het project. Daarmee kunnen ze inloggen op het online platform op de website om te stemmen. Jongeren kunnen hun stem uitbrengen van 25 september tot 10 oktober 2018.

Ondertussen werden ook de scholen geïnformeerd over het project en kregen ze verschillende links toegestuurd waarop ze lessenpakketten kunnen vinden die over politiek en democratie gaan.

290725 stemrecht%2016%2b 94c28d large 1537702611

Inhoudelijke bevraging

Jongeren die hun stem uitbrengen, krijgen ook een aantal inhoudelijke vragen voorgelegd. Bedoeling is om de mening van jongeren te kennen over publieke ruimte, mobiliteit en vrije tijd, thema’s die hen na aan het hart liggen. Deze vragenlijst werd ook afgetoetst aan een panel van leerkrachten en leerlingen.

De resultaten van de stemming worden op zondag 14 oktober 2018 bekendgemaakt in de namiddag, nadat de stembus gesloten is. Op die manier kan het resultaat van de jongeren de uitslag van de verkiezingen niet beïnvloeden, maar krijgt het nieuwe stadsbestuur meteen de mening van de Gentse jeugd mee.

Contact

 • Proefproject Stemrecht16+: Eline Creve, kabinet schepen Sofie Bracke, gsm 0473 83 75 82, e-mail eline.creve@stad.gent
 • Lesmarathon: Dany Neudt, kabinet schepen Elke Decruynaere, gsm 0472 96 68 87, e-mail dany.neudt@stad.gent

Bevoegd

 • Medium square decruynaere

  Elke Decruynaere

  Schepen van Onderwijs, Opvoeding en Jeugd, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 78, e-mail: schepen.decruynaere@stad.gent

 • Medium square bracke

  Sofie Bracke

  Schepen van Burgerzaken en Protocol en Ambtenaar van de Burgerlijke Stand, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 80,
  e-mail: schepen.bracke@stad.gent

Betrokken

 • Medium square martine12

  Martine De Regge

  Schepen van Personeelsbeleid, Facility Management en Administratieve Vereenvoudiging, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 60, e-mail: schepen.deregge@stad.gent

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.