Start sloopwerken Meibloemsite geeft zuurstof aan Brugse Poort

289323 258289 meibloem1 976c04 large 1505313654 b264f4 large 1536218039

In de week van 17 september 2018 starten de sloopwerken op de Meibloemsite in de Brugse Poort. Na de aankoop van de site is dit een tweede belangrijke stap in de transformatie van deze site tot groene ontmoetingsplek voor de buurt. Door een deel van de bebouwing te verwijderen, komt er meer ruimte voor groen voor de buurt. Daarnaast worden de resterende gebouwen opnieuw veilig gemaakt voor een tijdelijke invulling vanaf 2019.

De zogenaamde 'Meibloemsite' bevindt zich tussen de Meibloemstraat, de Sparrestraat en de Kastanjestraat en bestaat uit de voormalige bowling ‘Meibloem’ en een oude meubelfabriek. Op vraag van de buurt zal de bestaande bebouwing hier plaats maken voor een nieuwe ontmoetingsplek voor de buurt en openbaar groen. Het project maakt deel uit van het stadsvernieuwingsproject 'Zuurstof voor de Brugse Poort'.

'Het volledige binnengebied is ruim 8.000 m² groot, leent zich zowel voor binnen- als buitenactiviteiten en biedt dus heel wat mogelijkheden voor een nieuwe invulling. Een ontwerp voor de vernieuwde site is er nog niet, maar in afwachting doet het stadsontwikkelingsbedrijf al het mogelijke om hier alvast ruimte te creëren voor meer groen en tijdelijk gebruik. Daarom gaan we nu alvast over tot sloop.'

Sven Taeldeman, voorzitter sogent en schepen van Stadsontwikkeling, Ruimtelijke Planning en Wonen

Sloop en sanering

De delen van de bebouwing die zich in te slechte staat bevinden, worden gesloopt. Het gaat om de volledige bowling en de stallen achter de oude meubelfabriek. In de week van 17 september 2018 zullen de sloopwerken aanvatten. Als alles vlot verloopt, zullen de sloopwerken afgelopen zijn voor de kerstvakantie.

In het voorjaar van 2019 zullen ook delen van de grond op de site gesaneerd worden, aangezien daar -net zoals in delen van de te slopen bebouwing- asbest is aangetroffen. Sogent laat het asbest veilig en zorgvuldig verwijderen. Alle nodige voorzorgsmaatregelen inzake veiligheid zullen daarbij in acht genomen worden, zodat er geen gevaar kan optreden voor de gezondheid van omwonenden. Eens de sloop en de sanering achter de rug zijn, kan de site al in gebruik genomen worden voor tijdelijke invulling.

Tijdelijke invulling

De resterende gebouwen zullen weer aansloten worden op het elektriciteitsnet en ook opnieuw veilig gemaakt worden in functie van tijdelijk gebruik vanaf 2019. In afwachting van de definitieve inrichting van de site, geeft dit de kans om nieuwe dingen uit te proberen die nuttig of aangenaam kunnen zijn voor de buurt.

'De Stad Gent en sogent willen met de herbestemming van de Meibloemsite een publiek project realiseren met een positieve uitstraling, dat helemaal past in de wijk. Daarvoor zal een participatietraject opgestart worden met de buurt, om de definitieve bestemming concreet vorm te geven.'

Sven Taeldeman, voorzitter sogent en schepen van Stadsontwikkeling, Ruimtelijke Planning en Wonen

Informatie

Bevoegd

  • Medium square sven taeldeman

    Sven Taeldeman

    Schepen van Stadsontwikkeling, Ruimtelijke Planning en Wonen, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 30, e-mail: schepen.taeldeman@stad.gent

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.