Stad Gent onderschrijft internationaal initiatief voor het recht op adequate huisvesting

289393 vn cd3cf1 original 1536307323

Ter gelegenheid van een informeel bezoek door Leilani Farha, speciaal rapporteur van de VN, engageert de Stad Gent zich om het recht op adequate huisvesting te realiseren overeenkomstig de internationale mensenrechtenverdragen. ​

'Het aantal daklozen en gedwongen uithuiszettingen stijgt, ook in hoge-inkomenslanden. Huisvesting is in veel steden onbetaalbaar geworden, zelf voor de middenklasse. We hebben een verschuiving ('een shift') nodig in de perceptie van huisvesting: van een product naar een onvervreemdbaar mensenrecht.'

Leilani Farha, onafhankelijke expert op het vlak van het recht op huisvesting voor de VN-Raad

Gent sluit zich aan bij de groeiende groep gemeenten, waaronder Barcelona, Berlijn, Seoul, Parijs, Londen en New York*, die deel uitmaken van ‘The Shift’, een multi-stakeholderinitiatief onder leiding van speciaal VN-rapporteur Leilani Farha, het Bureau van de Hoge Commissaris voor de rechten van de mens van de VN (OHCHR), en Verenigde Steden en Lokale Overheden (UCLG).

'The Shift onderschrijven is voor de Stad Gent de logische volgende stap. We bouwen met trots verder aan het werk dat we tot nu toe verricht hebben om discriminatie op de huisvestingsmarkt aan te pakken. We onderzoeken ook de betaalbaarheid van huisvesting in onze stad. We willen onze ervaringen delen, van anderen leren en de kracht van steden om zowel lokaal als wereldwijd de agenda op het vlak van mensenrechten vooruit te helpen, vergroten.'

Daniël Termont, burgemeester van Gent

Dit initiatief van Gent wordt gunstig onthaald door Birgit Van Hout, mensenrechten-vertegenwoordiger van de VN voor Europa. Zij benadrukt de centrale plaats van het recht op huisvesting in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en voegt toe dat het recht op huisvesting een stuwende kracht kan zijn voor de realisatie van vele andere mensenrechten.

'Er moet toegang voorzien worden tot adequate, betaalbare en toegankelijke huisvesting. We moeten gebruikmaken van het momentum gecreëerd door de Agenda voor Duurzame Ontwikkeling, waartoe alle EU-landen zich hebben verbonden, om dit voor iedereen waar te maken tegen 2030.'

Birgit Van Hout, mensenrechten-vertegenwoordiger van de VN voor Europa

*Volledige lijst: Barcelona, Berlijn, Seoul, Madrid, Montevideo, Parijs, Londen, New York, Plaines Communes, Greater Manchester, Durban, Amsterdam en Mexico-Stad 

Meer informatie vindt u op Twitter en op Facebook.

Interessante links:

2018 staat in het teken van de 70ste verjaardag van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, die op 10 december 1948 door de VN is aangenomen. De Universele Verklaring – die in maar liefst 500 talen bestaat – berust op het principe dat 'alle mensen vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren worden.' Deze verklaring blijft tot op vandaag relevant voor iedereen. Ter gelegenheid van de 70ste verjaardag van dit buitengewoon invloedrijke document, en om een uitholling van de fundamentele principes ervan te vermijden, sporen we mensen wereldwijd aan om op te komen voor mensenrechten: http://www.standup4humanrights.org/

 

Informatie

Bevoegd

 • Medium square termont

  Daniël Termont

  Burgemeester, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 00, fax 09 266 50 19, e-mail: burgemeester@stad.gent

 • Medium square resul

  Resul Tapmaz

  Schepen van Welzijn, Gelijke kansen, Gezondheid en Sport, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 26, e-mail: schepen.tapmaz@stad.gent

 • Medium square de heer rudy coddens ocmw voorzitter en schepen van seniorenbeleid werk  armoedebestrijding en openbaar groen

  Rudy Coddens

  OCMW-voorzitter en schepen van Seniorenbeleid, Werk, Armoedebestrijding en Openbaar Groen, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 53 58, e-mail: schepen.coddens@stad.gent

 • Medium square sven taeldeman

  Sven Taeldeman

  Schepen van Stadsontwikkeling, Ruimtelijke Planning en Wonen, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 30, e-mail: schepen.taeldeman@stad.gent

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.