Veilig op de fiets met schoolroutekaart Gent Noord

290677 gent%20fietst 556401 large 1537518480

Veiligheid in de schoolomgeving is belangrijk, en dat geldt zeker voor de (fiets)routes van en naar school. Daarom ontwikkelden de Stad Gent en de Provincie Oost-Vlaanderen een schoolroutekaart voor Gent Noord, die vandaag officieel is 'ingereden'.

Meer dan 75 leerlingen van verschillende scholen in Gent Noord namen op vrijdagmiddag 21 september deel aan het inrijmoment van de Schoolroutekaart. Zij kwamen tussen 13.15 uur en 13.30 uur, vanuit de verschillende scholen, met de fiets of te voet aan in basisschool De Triangel in de Kartuizerlaan. Vervolgens stond de hele namiddag in het teken van veilig (naar school) fietsen: scholieren stelden vragen aan de gedeputeerde en de schepenen van Onderwijs en Mobiliteit, en de schoolroutekaart voor Gent Noord werd onthuld.

Brede School

De Stad Gent is bijzonder begaan met de verkeersveiligheid van haar inwoners en de vele schoolkinderen. Er is een grote nood aan een overzicht van de veiligste (fiets)routes naar school, jeugdvereniging of openbare plaatsen.

Gezien de Provincie Oost-Vlaanderen al tien jaar schoolroutekaarten maakt voor andere gemeenten in de provincie, nam Brede School Sluizeken-Tolhuis-Ham (Onderwijscentrum Gent, Departement Onderwijs, Opvoeding & Jeugd van de Stad Gent) het initiatief om voor Gent Noord ook zo'n kaart uit te werken. Daar zijn ook de Brede School-wijken Rabot-Blaisantvest en Muide-Meulestede bij betrokken. Doel is om met de kaart de kinderen stimuleren om de fiets te gebruiken en zo op een veilige manier hun bestemming te bereiken.

'In deze buurt is verkeersveiligheid een aandachtspunt. Kleine straten en snelle auto’s doen ouders beslissen zelf ook hun kind met de wagen te brengen. Maar zo blijft het natuurlijk een probleem. Met de Schoolroutekaart geven we een concreet alternatief. Mooi om te zien hoe de scholen in de wijk samenwerken met brede school en daarmee kinderen én hun ouders bereiken.'  

Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs, Opvoeding en Jeugd

Schoolroutekaart

De schoolroutekaart bestaat uit een digitale en een papieren kaart. Deze kaarten werden opgemaakt met input van de scholieren en ouders, in overleg met de gemeente, de lokale politie, de Fietsersbond en de lokale scholen. Gewapend met smartphones trok men op pad om de gevaarlijke punten op weg naar school in kaart te brengen en bekeek men hoe die veilig overbrugd kunnen worden, bijvoorbeeld via alternatieve routes en trage wegen.

De Provincie draagt 50% van de kosten voor de opmaak van een digitale kaart en van het drukwerk voor de papieren kaart. Brede School betaalt de overige 50%. De digitale kaart werd geproduceerd in samenwerking met Instituut voor Mobiliteit (IMOB) van de Universiteit Hasselt / Abeona en Mobiel 21. De dienst Mobiliteit van de Provincie Oost-Vlaanderen droeg ook bij aan de productie van de kaart.

De schoolroutekaart

 • geeft een overzicht van de veilige fietsroutes,
 • duidt de veiligste wegen aan,
 • markeert de plaatsen die bijzondere aandacht vragen,
 • biedt juiste informatie aan over fietsuitrusting,
 • maakt het verkeersreglement voor fietsers duidelijker,
 • moedigt jonge mensen aan om gezond te bewegen,
 • geeft tips over veilig fietsen,
 • toont de fietspaden die in aanleg zijn of bestudeerd worden,
 • geeft de zones 30 in de schoolomgeving weer,
 • geeft een overzicht van de aanwezige bus- en treinverbindingen.

'We willen dat kinderen veilig naar school kunnen fietsen. Nog niet elke straat en kruispunt is zo veilig als we zouden willen, en niet elke chauffeur rijdt even verantwoord. Met de schoolroutekaart krijg je een idee van de routes die veiliger kunnen voelen.'

Filip Watteeuw, schepen van Mobiliteit 

Digitale versie

Naast de papieren kaart is er ook een digitale schoolroutekaart. De digitale kaarten bevatten dezelfde info, maar kunnen gemakkelijker aangepast worden aan nieuwe situaties (zoals aangepakte knelpunten, nieuw aangelegde fietspaden, tijdelijke wegenwerken …). Ook kunnen online gebruikers meer aandachtspunten en routes selecteren zonder het overzicht te verliezen. De knelpunten worden toegelicht aan de hand van een foto en een woordje uitleg.

Informatie

Bevoegd

 • Medium square decruynaere

  Elke Decruynaere

  Schepen van Onderwijs, Opvoeding en Jeugd, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 78, e-mail: schepen.decruynaere@stad.gent

 • Medium square watteeuw

  Filip Watteeuw

  Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 97, e-mail: schepen.watteeuw@stad.gent

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.