Actiegroep wil dat de gemeenteraad Gent uitroept tot 'Stad, vrij van Israëlische apartheid'

290526 grzaal 84ed3f large 1537458498

Op de gemeenteraad van 22 oktober 2018 wordt er voor de vierde keer deze legislatuur een 'voorstel van burgers' geagendeerd. Het voorstel is een initiatief van de vzw Gents Actieplatform Palestina die wil dat de Stad Gent zich aansluit bij de steden en gemeenten die zich 'Vrij van Israëlische apartheid' noemen. De actiegroep diende op 7 september 2018 een voorstel in en verzamelde hiervoor zo'n 3.100 handtekeningen. Na onderzoek blijkt dat 2.746 handtekeningen geldig zijn.

Voldoende handtekeningen

Om een voorstel van burgers op de gemeenteraad te laten agenderen, moet het gesteund zijn door minstens 1% van het aantal inwoners ouder dan 16 jaar. Op 7 september 2018 telde Gent 214.508 inwoners die ouder dan 16 jaar waren, daarom waren er 2.145 handtekeningen vereist. Uit onderzoek is gebleken dat van de 3.103 handtekeningen er 2.746 geldig zijn (andere zijn bijvoorbeeld van mensen die niet in Gent wonen of die jonger zijn dan 16 jaar).

Voorstel op de gemeenteraad

Het ontvankelijkheidsonderzoek wees uit dat ook aan de andere formele voorwaarden was voldaan. Het College van burgemeester en schepenen heeft dan ook beslist dat het voorstel van burgers kan worden geagendeerd voor de gemeenteraad van 22 oktober 2018.

Dit betekent dat de actiegroep bij aanvang van de gemeenteraad (19 uur) een kwartier de tijd krijgt om de raadsleden te overtuigen van hun voorstel. De actiegroep wil onder meer dat de Stad Gent en de Gentse stadsbedrijven geen goederen of diensten meer aankopen van firma’s die in de staat Israël betrokken zijn bij de schendingen van Internationaal of Humanitair recht. Deze en de andere wensen staan te lezen op de website van de actiegroep: https://geenapartheid.gappgent.be/verklaring/

De gemeenteraad moet eerst oordelen of ze bevoegd is om een beslissing te nemen. Daarna beslist ze om het voorstel onmiddellijk te behandelen of pas op de volgende gemeenteraad, na bespreking in één van de gemeenteraadscommissies.

Eerder uitzonderlijk

Het is de vierde keer deze legislatuur dat burgers zelf een punt aan de agenda van de gemeenteraad toevoegen. Dit is dus eerder uitzonderlijk. Het laatste voorstel van burgers dateert van 2015. Dat ging over het afsluiten van een vrijhandels- en investeringsverdrag tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie, kortweg TTIP (‘Transatlantic Trade and Investment Partnership’). Meer bepaald stelden de indieners heel duidelijk dat TTIP niet kan en dat alle mogelijke acties moeten ondernomen worden om het TTIP niet goed te keuren. De gemeenteraad van de Stad Gent nam dit voorstel niet zonder meer over, ze keurde wel een motie goed waarin gevraagd wordt aan de bevoegde overheden om een mogelijk TTIP-akkoord alleen goed te keuren indien het gebaseerd is op enkele welbepaalde principes. Zo bijvoorbeeld moet er beleidsruimte zijn voor een sterke lokale overheid dicht bij de mensen.

Contact

Nele Matthys, Adjunct van de directie Dienst Bestuursondersteuning, tel. 09 266 54 25, e-mail: nele.matthys@stad.gent

Bevoegd

  • Medium square termont

    Daniël Termont

    Burgemeester, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 00, fax 09 266 50 19, e-mail: burgemeester@stad.gent

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.