Restauratie voor monument de Kleine Sikkel in de Nederpolder

291599 20160831 prof fotos jef%20geldof%20%281%29 1b93dd original 1538483487

Het monument de Kleine Sikkel in de Nederpolder is volledig uitgeleefd en toe aan een dringende totaalrenovatie. Met respect voor de historische waarde van het pand, realiseert het Gentse stadsontwikkelingsbedrijf hier een functioneel kantoorgebouw dat plaats zal bieden aan diverse culturele verenigingen die actief zijn in en ondersteund worden door de Stad Gent.

De Kleine Sikkel

De Kleine Sikkel is het imposante gebouw op de hoek van de Nederpolder en de Biezekapelstraat. In de 14de eeuw was het de patriciërswoning voor de familie Van der Zickelen (vandaar de naam). Van deze vroegste periode getuigt enkel nog de 13de-eeuwse overwelfde kelder op Romaanse zuilen.

In de 19de eeuw werd de voorgevel bepleisterd, witgeschilderd en omgevormd tot een typische lijstgevel. Een restauratie in 1912 bracht de gevel tot haar huidig, geromantiseerd middeleeuws uitzicht: een brede schermgevel met kantelen, opgetrokken uit Doornikse kalksteen, typisch voor de eerste stenen woonhuizen in de stad.

Sinds 1943 is de Kleine Sikkel beschermd als monument omwille van de historische, archeologische en artistieke waarde.

In een recenter verleden was het gebouw achtereenvolgens de uitvalsbasis van enkele stadsdiensten, het stadsontwikkelingsbedrijf (sogent) en de afdeling Pop en Jazz van de Hogeschool Gent. Begin deze maand verhuisde de muziekopleiding naar de nieuwe muziekcampus in de Paddenhoek. Daardoor kwam de Kleine Sikkel leeg te staan en kan sogent beginnen met de restauratie.

291649 20181003 av nedren voorgevel c stad%20gent%2c%20de%20zwarte%20doos%2c%20stadsarchief%20%282%29 a8522d large 1538565766

De voorgevel van de Kleine Sikkel in de 19de eeuw (links) en na de restauratie begin 20ste eeuw (rechts), foto's (c) Stad Gent, De Zwarte Doos, Stadsarchief

Restauratie

De Kleine Sikkel bestaat momenteel nog uit een beschermd hoofdvolume en een inferieure achterbouw. Een groene poort in de Biezenkapelstraat geeft toegang tot een derde deel: een oud steegje dat in de loop der jaren werd volgebouwd.

291600 naamloos 0c6245 original 1538483638

Het hoofdvolume is historisch waardevol en wordt gerestaureerd met respect voor het verleden en in overleg met de Diensten Monumentenzorg en Archeologie van de Stad Gent en het agentschap Onroerend Erfgoed van de Vlaamse overheid. In het hoofdvolume worden recente toevoegingen (zoals tussenwanden, inbouwkasten en verlaagde plafonds) en bestaande technieken (zoals oude leidingen en technische installaties) verwijderd. Het buitenschrijnwerk wordt vernieuwd en het dak wordt volledig gerestaureerd. Het hoofdvolume wordt daarna voorzien van nieuwe technieken, zodat het dienst kan doen als modern kantoor. De gevel in de Biezekapelstraat zal opnieuw stevig verankerd worden in de structuur van het gebouw, zodat er na de werken geen schoring meer nodig zal zijn.

De bestaande aanbouw heeft geen historische waarde. Dit deel wordt volledig gesloopt, waarna er archeologisch onderzoek op de vrijgekomen oppervlakte zal worden uitgevoerd . Daarna wordt hier een nieuwbouw opgetrokken, waarin ondersteunende functies en technieken voor de kantoren ondergebracht kunnen worden. Concreet gaat het om een cafetaria, een fietsenberging en een technische ruimte. De nieuwbouw krijgt ook een kleine binnentuin, een groendak en een dakterras met uitzicht op Sint-Baafs en de Achtersikkel. De ingrepen maken de historische achtergevel opnieuw zichtbaar en brengen lucht en (zon)licht in het binnengebied.

291650 20181003 av nedren simulatie c voltarchitecten 3f8df5 large 1538566258

Visualisatie van de restauratie, ontwerp (c) voltarchitecten

De hoofdingang wordt verplaatst naar de Biezekapelstraat, van hier uit zal de imposante 13de-eeuwse kelder rechtstreeks toegankelijk gemaakt worden. Wat herleid was tot stookkelder en bergruimte zal opnieuw zichtbaar worden en wordt ingeschakeld in de nieuwe werking.

Het volgebouwde steegje in de Biezekapelstraat zal op termijn terug opengesteld worden als voetgangersstraatje. In functie daarvan moet de huidige bebouwing gesloopt worden. Om de restauratie van de Kleine Sikkel te kunnen uitvoeren (en de nodige werfinrichting te kunnen organiseren) zal sogent alvast het deel van het straatje dat grenst aan de bestaande achterbouw slopen. De rest van het straatje zal later ook vrijgemaakt worden.

Toekomstige invulling

'De Kleine Sikkel zal na de renovatie een nieuwe uitvalsbasis bieden aan verschillende culturele organisaties die momenteel elders in de stad zijn ondergebracht. Zo zullen onder andere de organisaties die momenteel in de 'Berg van Barmhartigheid' (het voormalige Stadsarchief in de Abrahamstraat) gehuisvest zijn (onder andere het Forum voor Amateurkunsten), de mogelijkheid krijgen om te verhuizen naar de Kleine Sikkel.'

Annelies Storms, schepen van Cultuur

Aan de slag

'In het voorjaar van 2017 stelde sogent VOLT architecten uit Gent aan om het ontwerp voor de restauratie op te maken. Ondertussen werd ook de omgevingsvergunning voor dit project verleend. Op dit moment is het stadsontwikkelingsbedrijf op zoek naar een aannemer die de werken kan uitvoeren.'

Sven Taeldeman, voorzitter sogent

De werken kunnen starten in januari 2019. Het einde is voorzien voor het najaar 2020. De gerestaureerde Kleine Sikkel blijft daarna eigendom van sogent en zal vanaf dan verhuurd worden aan verschillende culturele verenigingen.

Informatie

Bevoegd

  • Medium square storms

    Annelies Storms

    Schepen van Cultuur, Toerisme, en Evenementen, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 45, e-mail: schepen.storms@stad.gent

  • Medium square sven taeldeman

    Sven Taeldeman

    Schepen van Stadsontwikkeling, Ruimtelijke Planning en Wonen, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 30, e-mail: schepen.taeldeman@stad.gent

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.