Gent voert vakantiewoningenstop in om woningmarkt te beschermen

283947 browse f2ecc8 large 1530171985

Toeristen vinden alsmaar meer de weg naar Gent en dat voedt ook de vraag naar nieuwe logiesmogelijkheden. Steeds vaker worden kamers in huizen en flats, verdiepingen of zelfs volledige woningen aangeboden als vakantieverblijf. Deze tendens dreigt een toenemende druk op de woningmarkt te veroorzaken. Om de betaalbaarheid van wonen te versterken, voert Gent nu een vakantiewoningenstop in. Gentenaars die hun woning gedeeltelijk of tijdelijk willen verhuren om een centje bij te verdienen, kunnen dat wel nog, maar moeten dit melden bij Toerisme Vlaanderen.

Steeds meer toeristen vinden de weg naar Gent. Het cultureel en gastronomisch aanbod, de goed gevulde evenementenkalender, de historische binnenstad, het trendy stadsleven, de gastvrije Gentenaars, … Het zijn slechts enkele redenen die van Gent een geliefde bestemming maken.

Een recente maar sterk groeiende tendens die hierop inspeelt, is dat mensen steeds vaker kamers of verdiepingen in huizen en flats of volledige woningen aanbieden als vakantieverblijf. Soms gaat het zelfs om woningen die permanent aangeboden worden als vakantieverblijf. Toeristen die Gent willen ervaren zoals de Gentenaars houden van dit aanbod, maar dit fenomeen heeft een belangrijke keerzijde: het zorgt ervoor dat deze woningen niet meer voor gewone bewoning worden ingezet en het onttrekt ze aan de Gentse woonmarkt. De noden zijn en blijven daar nochtans erg hoog.

De Stad Gent wil deze trend nu tegengaan door een vakantiewoningenstop in te voeren. Permanente omvormingen van woningen en appartementen naar vakantiewoningen zullen vanaf nu niet meer toegestaan worden. Alleen Gentenaars die hun woning slechts 'gedeeltelijk' of 'tijdelijk' willen verhuren om een centje bij te verdienen, kunnen dat blijven doen, maar onder duidelijke voorwaarden. Iedereen die logies aanbiedt moet dit melden bij Toerisme Vlaanderen, zoals voorzien in het Vlaams logiesdecreet, en dient de nodige veiligheidsattesten te kunnen voorleggen. Wie logies verhuurt, is ook steeds een lokale toeristentaks verschuldigd. Nieuwe logiesvormen moeten hiermee voldoen aan dezelfde voorwaarden als het 'traditionele' aanbod van toeristische logies. Een goede handhaving op de naleving is hierbij uiteraard belangrijk.

De spelregels: wat mag wel?

1.       Een deel van je woning verhuren als vakantiewoning

 • Minder dan 50% van de woning en maximum 100 m²
 • Onbeperkt in de tijd
 • Verplichte aanmelding bij Toerisme Vlaanderen met de nodige veiligheidsattesten

 

2.       Maximum 4 x 30 dagen je hele woning verhuren

 • Enkel appartementen of woningen groter dan 220 m²
 • Maximum in vier blokken van 30 aaneensluitende dagen
 • Verplichte aanmelding bij Toerisme Vlaanderen met de nodige veiligheidsattesten

 

3. Omvormen van grote woningen naar hostel, hotel of b&b

 • Enkel in woningen groter dan 220 m²
 • Kan alleen in beperkte gevallen, in functie van spreiding en kleinschaligheid van het toeristisch aanbod
 • Aanwezigheid van een uitbater in de woning is hierbij een must
 • Bijkomende kwaliteitsvereisten

 

4.       Kennissen, familie of vrienden gratis laten logeren

Wat mag niet?

1.       Permanent een volledige woning verhuren als vakantiewoning.

2.       Te beschermen eengezinswoningen (kleiner dan 220 m²) tijdelijk en volledig verhuren.

3.       Verhuren zonder aanmelding bij Toerisme Vlaanderen

Handhaving

Toerisme Vlaanderen, de Stad Gent, de brandweer en de Gentse politie werken nauw samen om deze regels te handhaven. Wanneer wordt vastgesteld dat een Gentse woning toeristisch wordt verhuurd zonder zich te houden aan bovenstaande regels, riskeert de verhuurder de volgende sancties.

1.       (Vlaamse) sancties bij het niet aanmelden van toeristisch logies

 • Administratieve geldboete (250 euro - 25.000 euro)
 • Extreme sanctie: bevel tot stopzetting uitbating

 

2.       Sancties bij het niet respecteren van de tijdelijkheid of beperking in ruimte

 • PV kan leiden tot strafrechtelijke vervolging

 

3.       Sancties bij het niet betalen van toeristentaks

 • De Stad Gent kan retroactief een inschatting maken van de gederfde toeristenbelasting en deze alsnog innen

'Dat Gentenaars bijdragen aan het toeristisch aanbod door hun woning gedeeltelijk of tijdelijk te verhuren, is een positieve zaak. Gent ervaren zoals een echte Gentenaar past in het toeristisch beleid, dat inzet op authenticiteit en een goede spreiding van toeristen. We willen dat elk nieuw logies dat op de markt komt voldoet aan de vereisten van het logiesdecreet. Op die manier is de toerist ook zeker van een kwaliteitsvol verblijf.'

Annelies Storms, schepen van Toerisme

'Door een duidelijk lokaal kader te creëren geven we een signaal dat we positief staan tegenover nieuwe logiesvormen. Tegelijkertijd willen we onze krappe woningmarkt beschermen. De nood aan betaalbare woningen is en blijft groot in Gent. Het permanent aanbieden van volledige woningen als vakantieverblijven zal daarom niet meer vergund worden.'

Sven Taeldeman, schepen van Wonen en Stedenbouw 

Informatie

Bevoegd

 • Medium square storms

  Annelies Storms

  Schepen van Cultuur, Toerisme, en Evenementen, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 45, e-mail: schepen.storms@stad.gent

 • Medium square sven taeldeman

  Sven Taeldeman

  Schepen van Stadsontwikkeling, Ruimtelijke Planning en Wonen, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 30, e-mail: schepen.taeldeman@stad.gent

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.