Toekomstvisie Overpoortbuurt: niet alleen 's nachts maar ook overdag

beeld web toekomst overpoort.png
  • png

De afgelopen jaren werden vanuit de Stad Gent, in nauw overleg met verschillende actoren, allerlei maatregelen genomen om de leefbaarheid van de Overpoortbuurt te verhogen. Denk maar aan het glasverbod, het plaatsen van camera’s en allerlei sensibiliseringscampagnes. Deze maatregelen hebben zeker hun effect bewezen, maar de Stad Gent gaat graag nog een stapje verder. Precies daarom werkte het studiebureau BUUR, samen met Stad & Co, in opdracht van de Stad en in samenwerking met alle stakeholders een visie en actieplan uit voor de Overpoortbuurt.

Doorheen het traject werd ingezet op drie invalshoeken: het programmatorische (welke functies willen we in de toekomst in de Overpoortbuurt een plaats geven?), het ruimtelijke (hoe willen we dat de Overpoortbuurt er in de toekomst uitziet?) en het beheersmatige (hoe kunnen we ervoor zorgen dat de Overpoortbuurt een aangename, veilige en nette buurt is om te leven, wonen en werken?).

Niet alleen het nachtleven

Op basis van heel wat interviews, groepsgesprekken, klankbordgroepen en een grootschalige enquête werd gepolst naar de verwachtingen en dromen voor deze buurt. Een ding is alvast duidelijk: de Overpoortbuurt moet een plek blijven waar er kan uitgegaan en gefeest worden. Maar daar waar de buurt nu vooral bekend staat om het nachtleven, en dan hoofdzakelijk tijdens het academiejaar, kwam duidelijk naar voren dat alle betrokkenen meer willen inzetten op andere functies naast het uitgaan, om zo ook overdag en tijdens de vakantieperiodes tot een aangename en levendige buurt te komen. Daghoreca, een studentenwerkplek, kleinhandel of waarom geen kunstenfestival?

Een knelpunt om tot een aangename Overpoortbuurt te komen, is de huidige inrichting van de Overpoortstraat: een brede asfaltweg met kleine voetpaden, onaantrekkelijke, gesloten gevels, geen groen of aangepaste verlichting. Bovendien is de Overpoortstraat, ondanks het autovrij karakter, nog steeds een belangrijke mobiliteitsas voor fietsers, bussen en taxi’s. De studie schuift dan ook een aantal opties naar voren om de straat anders in te richten en zo tot een aangenamer straatbeeld te komen, gekoppeld aan scenario’s voor het busverkeer in de Overpoortbuurt. Want voor een mooie en aangename buurt wordt meer zorg gedragen. Inzetten op gezelligheid dus, eerder dan een verdere verharding en verruwing van het straatbeeld.

Ten slotte wordt er ook gekeken hoe dit alles in samenwerking met handelaars, horeca-uitbaters, bewoners, studenten, … kan worden gerealiseerd en ervoor kan worden gezorgd dat iedereen de Overpoortbuurt op een aangename manier kan beleven, zowel 's nachts als overdag. Zo wordt onderzocht of een vorm van 'sfeerbeheer' kan worden ingezet tijdens de uitgaansavonden, eerder dan bijkomende politie-inzet. Daarnaast wordt er ook bekeken of het mogelijk is om terrassen te voorzien en zo de dagfunctie te versterken, in onderling overleg een sluitingsuur af te spreken zodat er voldoende tijd is om over te schakelen naar het dagritme, creatieve oplossingen te zoeken voor het afvalbeheer, ...

De volgende stappen

Op basis van deze studie zal verder met alle betrokkenen aan de slag worden gegaan om tot een concreet actieplan te komen op korte en lange termijn. Dit actieplan zal aan het nieuwe stadsbestuur ter bekrachtiging worden voorgelegd. Een ding is zeker: er zal een engagement van alle betrokken partijen nodig zijn. Maar deze studie geeft alvast aan dat samen denken en samenwerken tot mooie resultaten kan leiden.

Favicon for stad.gent Project Overpoortbuurt: lees hier het eindrapport van de toekomstvisie. stad.gent

Informatie

  • Sofie Lagaisse, projectcommunicator Het Getouw, Dienst Stedelijke Vernieuwing, gsm 0477 96 19 36, e-mail sofie.lagaisse@stad.gent

Bevoegd

Contacteer ons

Ontvang het laatste Stad Gent nieuws via RSS.

Of abonneer handmatig met de Atom URL