ICCARus, een Gents project rond betere huisvesting voor kwetsbare doelgroepen krijgt 5 miljoen euro aan Europese subsidies

22851532330_52274eb9ec_obis.jpg
  • jpg

De Stad Gent ontvangt voor haar project ICCARus vijf miljoen euro aan Europese projectsubsidies om 100 huizen in Gent te renoveren. De doelgroep zijn huishoudens met beperkte financiële mogelijkheden waarvoor het niet evident is om hun eigen huisvestingssituatie te verbeteren. De Europese projectsubsidie maakt het mogelijk om de huishoudens intensief te begeleiden in de renovatie, zowel op technisch, administratief en sociaal vlak. Op die manier realiseren de Stad en OCMW Gent op een concrete manier een betere huisvesting voor 100 gezinnen, wat goed is voor de bewoners, maar ook voor de buurt.

ICCARus, een innovatief project

Het project ICCARus is een samenwerking tussen de Stad Gent, OCMW Gent, de Energiecentrale en verschillende private partners: Samenlevingsopbouw vzw, Domus Mundi vzw en een onderzoeksconsortium van KU Leuven, UGent en Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen. Het werd geselecteerd uit 184 voorstellen, vanuit het Urban Innovative Actions (UIA) programma. Het doel van dit project is om de woningen van kwetsbare gezinnen gezonder, veiliger, energiezuiniger en meer levensloopbestendig te maken. Het zorgt ervoor dat huishoudens met beperkte financiële mogelijkheden (of captive residents) op een kwalitatieve manier kunnen wonen in Gent.

De geïntegreerde aanpak van ICCARus is innovatief. Het project zorgt voor vooruitgang op meerdere vlakken. Het draagt bij om de woningstock in Gent meer energieneutraal te maken, de woonzekerheid en woonkwaliteit nemen sterk toe, het stimuleert de buurtcohesie en is een sterk instrument in de strijd tegen armoede. Doordat verschillende levensdomeinen tegelijk worden aangepakt, heeft het project een hefboomeffect voor de deelnemers.

'Dat deze aanpak werkt, werd al succesvol op microschaal bewezen in de Dampoortwijk. In een eerste fase van het project 'Dampoort Knapt Op' werden tien woningen van noodeigenaars gerenoveerd. De resultaten van verbeterde woonkwaliteit, energieprestatie, veiligheid, gezondheid en sociale cohesie zijn zeer duidelijk aantoonbaar. Ik ben dan ook fier dat onze stad hiervan pionier is in Europa en deze aanpak op een grote schaal kan uitrollen.' Rudy Coddens, OCMW-voorzitter
'Dit project zorgt er voor dat op korte termijn de woningen van 100 gezinnen gerenoveerd worden, wat de algemene woonkwaliteit in Gent opkrikt en de leefomstandigheden van die 100 gezinnen sterk verbetert. Bij wijziging van de eigendomssituatie komt het geld terug en kunnen opnieuw andere huishoudens ondersteund worden. Zo creëren we een groot 'rollend fonds' waarmee we op termijn de woonsituatie van veel meer dan 100 Gentse gezinnen kunnen verbeteren.' Sven Taeldeman, schepen van Stadsontwikkeling, Ruimtelijke Planning en Wonen
'In Gent voeren we een sociaal klimaatbeleid waarbij we streven naar structurele oplossingen met een impact op lange termijn. We willen daarbij gezinnen weerbaar maken tegen stijgende energieprijzen door structurele energiebesparende maatregelen te ondersteunen. Via dit project kunnen we terug woningen van 100 kwetsbare gezinnen klaar maken voor de toekomst.' Tine Heyse, schepen van Milieu,Klimaat, Energie en Noord-Zuid

Rollend fonds

Via het OCMW wordt met de Europese middelen een tussenkomst van 30.000 euro per deelnemend huishouden voorzien. In tegenstelling tot traditionele subsidies, wordt er geen prefinanciering van de bewoner verwacht. Dit maakt het voor gezinnen met beperkte financiële middelen mogelijk om hun woonsituatie structureel te verbeteren.

De gedane investeringen genereren op hun beurt subsidies voor energiezuinige investeringen, waardoor de eigenaar niet alleen een hefboomeffect ziet qua energiekost, maar ook qua investeringssubsidies. Bij een wijziging in de eigendomssituatie van de woning komt dit bedrag terug naar het OCMW en kan een nieuw huishouden ondersteund worden. Met deze Europese subsidie wordt er in Gent een rollend fonds gecreëerd van 3 miljoen euro.

Het totale projectbudget is 6 miljoen euro, waarvan 20% door de projectpartners zelf gedragen wordt.

100 woningrenovaties met integrale begeleiding door nauwe samenwerking tussen partners

Het project heeft tot doel om 100 woningen te renoveren en de bewoners en eigenaars volledig te begeleiden, zowel op technisch, als op administratief en sociaal vlak. Om deze unieke aanpak mogelijk te maken steunt het project op een sterk partnerschap.

De Stad en OCMW Gent staan in voor de algemene projectleiding, begeleiding van deelnemers en het beheer van het rollend fonds. Domus Mundi vzw zorgt met een team van technische experten, architecten en ingenieurs voor de technische begeleiding van kwalitatieve renovaties. De Energiecentrale geeft advies en ondersteuning bij de energiebesparende renovaties binnen het project. Samenlevingsopbouw Gent staat in voor de werving van kandidaten, voor de begeleiding van bewoners en voor de community building in de projectwijken. Een onderzoeksconsortium van KU Leuven, UGent en Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen neemt verschillende onderzoeksopdrachten en evaluaties van het project voor zijn rekening.

Op die manier wordt de expertise en daadkracht van verschillende partners samengebracht.

Informatie

Bevoegd

Contacteer ons

Gerelateerde onderwerpen

Ontvang het laatste Stad Gent nieuws via RSS.

Of abonneer handmatig met de Atom URL