Resultaat na 3 jaar praktijktesten op de Gentse woningmarkt

291788 praktijktesten2 e9e2d2 large 1539001069

De Stad Gent werkt al sinds 2015 met praktijktesten op de private huurmarkt om discriminatie te meten en aan te pakken. Eind 2017 bleek uit onderzoek in opdracht van de Stad Gent dat 12 van de 86 makelaars die actief zijn in Gent discrimineren op basis van afkomst in de eerste fase van het verhuurproces. Deze 12 makelaars werden de voorbije maanden verder opgevolgd. Uit nieuw onderzoek blijkt nu dat geen van hen nog langer een significant patroon van discriminatie vertoont.

Twee makelaars bevinden zich wel nog in een grijze zone en lijken mensen met een Vlaamse naam meer een plaatsbezoek te geven. Hun dossiers worden daarom overgemaakt aan Unia voor mogelijk verder gevolg. Het onderzoek werd uitgevoerd door de vzw IN-Gent onder begeleiding van professor Pieter-Paul Verhaeghe, in opdracht van de Stad Gent.

Praktijktesten sinds 2015

Gent werk al sinds 2015 met praktijktesten op de private huurmarkt om discriminatie te meten en aan te pakken. Hierbij worden twee gelijkaardige mails in correct Nederlands verstuurd naar een vastgoedkantoor met de vraag of een bepaald pand nog vrij is en of het kan worden bezichtigd. De ene mail wordt ondertekend met een Vlaamse naam en de andere met een Turkse of Arabische naam. Beide personen beschikken in dergelijk onderzoek over een gelijkaardig inkomen zodat solvabiliteit niet kan worden ingeroepen ter vergoelijking van een ongelijke behandeling.

Uit het onderzoek van 2015 bleek dat mensen met migratieachtergrond in 26% van de gevallen een minder positief antwoord ontvingen van makelaars dan de personen met een Vlaamse naam. Uit het onderzoek van 2016-2017 bleek dat de discriminatie door makelaars was gedaald naar 14%. 12 van de 86 in Gent actieve makelaars vertoonden wel nog een significant patroon van discriminatie.

Gerichte aanpak

Deze 12 makelaars werden begin 2018 door Unia uitgenodigd voor een gesprek om hen op de wetgeving te wijzen. Daarnaast werden alle 86 makelaars uitgenodigd door de Stad Gent en Unia om een vorming te volgen over de anti-discriminatiewetgeving, met medewerking van het CIB Oost-Vlaanderen (Confederatie van Immobiliënberoepen) en het BIV (Beroepsinstituut voor Vastgoedmakelaars). In deze vorming werd duidelijk aangegeven waar professionele selectie stopt en discriminatie begint. Ook kregen de makelaars technieken aangeleerd om te leren omgaan met discriminerende vragen van hun klanten.

De 12 makelaars werden de voorbije maanden verder getest door IN-Gent vzw onder de wetenschappelijke begeleiding van professor Pieter-Paul Verhaeghe (Vrije Universiteit Brussel). Er werd deze keer geen significant patroon van discriminatie vastgesteld. Bij 2 makelaars is er wel een lichte trend naar het bevoordelen van personen met een Vlaamse naam. Hun dossiers worden overgemaakt aan het interfederaal gelijkekansencentrum Unia en het BIV voor mogelijk verder gevolg. De Stad Gent heeft zelf geen enkele inzage in de individuele dossiers.

'Dankzij praktijktesten krijgen onderzoekers zicht op hoe groot het probleem van discriminatie juist is, en welke makelaars kandidaat-huurders systematisch ongelijk behandelen. Via een open dialoog met de sector en vormingen op maat pakken we ongelijke behandeling gericht aan. De professionele huurmarkt is na 3 jaar praktijktesten zo goed als discriminatievrij voor wat betreft de eerste fase van het verhuurproces: het krijgen van een plaatsbezoek. Elke Gentenaar krijgt nu in elk geval de kans om een woning te gaan bezichtigen en zich voor te stellen, los van zijn of haar achtergrond.'    

Resul Tapmaz, schepen van Gelijke Kansen

De aanpak met praktijktesten werkt: de discriminatiegraad blijft dalen. Alle betrokkenen zijn er zich echter van bewust dat de discriminatie zich subtieler kan voordoen en kan verschuiven naar een latere fase in het verhuurproces, bijvoorbeeld tijdens het plaatsbezoek of bij de eindbeslissing. Hoe ook deze discriminatie in kaart kan worden gebracht en bestreden, moet verder worden onderzocht.

291790 tijdlijn%20praktijktesten%20gentse%20vastgoedmarkt%202018 b717d6 large 1539001426

Tijdlijn praktijktesten januari 2015 - oktober 2018

Informatie

Bevoegd

  • Medium square resul

    Resul Tapmaz

    Schepen van Welzijn, Gelijke kansen, Gezondheid en Sport, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 26, e-mail: schepen.tapmaz@stad.gent

  • Medium square sven taeldeman

    Sven Taeldeman

    Schepen van Stadsontwikkeling, Ruimtelijke Planning en Wonen, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 30, e-mail: schepen.taeldeman@stad.gent

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.