Drongenplein officieel ingehuldigd

292777 cam plein%20%28large%29 86bfe0 large 1539247267

Op vrijdag 12 oktober 2018 werd het Drongenplein officieel ingehuldigd. Zowel het plein zelf als de nabije omgeving zijn terug volledig toegankelijk. Ook de vernieuwing van de Oude Abdijstraat, waarbij de nadruk gelegd werd op veilig fietsverkeer en groen, kaderde binnen dit project.

Het nieuwe dorpsplein is dankzij een intensief participatietraject met bewoners, handelaars en lokale verenigingen een aantrekkelijk groen plein geworden, waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten en kunnen ontspannen op de vele zitplekken. Niet alleen het Drongenplein zelf, maar ook de Oude Abdijstraat, de toegangsweg naar de Pontbrug en het kruispunt met de Antoon Catriestraat werden opnieuw ingericht.

'Het ontwerp van het Drongenplein heeft een zeer boeiend traject afgelegd, en het resultaat is dat Drongen nu een schitterende ontmoetingsplek heeft voor jong en oud. Het plein is nu opnieuw van de Drongenaars.'

Filip Watteeuw, schepen van Mobiliteit en Openbare Werken

Op het Drongenplein komen de parochiekerk, de abdij en het oorlogsmonument mooi tot hun recht. Ze herinneren aan het verleden en staan monumentaal in het nieuwe ontwerp. Binnen de bestaande bomenrij is er plaats voor ruime zitgelegenheid. Er werd een mooi wandelpad aangelegd vanaf het plein richting Leie.

Naast de nieuw aangelegde Pontbrug vloeit het wandelpad via een mooie watertrap af naar de Leie. De houten vlonder verbindt de waterkant met de dorpskern en vormt zo de ideale locatie om te verpozen langs het water.

Achtergrond

De werken aan het Drongenplein startten in het najaar van 2017, na een voorbereidende fase met veel aandacht voor participatie en inspraak van bewoners, lokale verenigingen, handelaars en geïnteresseerden. Zij gaven via klankbordgroepen en overlegmomenten hun idee over het initiële ontwerpplan en reikten interessante pistes aan voor de heraanleg.

Informatie

Bevoegd

  • Medium square watteeuw

    Filip Watteeuw

    Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 97, e-mail: schepen.watteeuw@stad.gent

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.