Nieuwe uitgave Archeologisch onderzoek in Gent rolt van de pers

293319 afb%2009%20p1020520 4f21f3 large 1539328461

Vanaf 7 november 2018 is het achtste volume van Archeologisch onderzoek in Gent te koop in De Zwarte Doos, de Stadswinkel, het STAM en de Sint-Pietersabdij. Ook deze editie verzamelt de resultaten van klein- en grootschalig archeologisch onderzoek in Gent en haar deelgemeenten. Het boek is te koop aan 25 euro.

In de achtste uitgave wordt opnieuw een vogelvlucht gemaakt over Gent en dat door verschillende archeologische en historische perioden. Het boek bevat zowel uitgebreid uitgewerkte sites met een archeologische, historische, landschappelijke of bouwhistorische inslag, als beperktere vondstmeldingen die als een soort van voorproefje kunnen dienen voor later onderzoek. Naast Stadsarcheologie Gent voeren ook private bureaus archeologisch onderzoek uit in Gent. Het is vanzelfsprekend dat ook hun uitgewerkte verslagen een plaats krijgen in deze jaargang van Archeologisch onderzoek in Gent.

De Gentse kernstad komt het meest aan bod.  Maar omdat er de laatste tijd ook steeds meer in de deelgemeenten wordt gebouwd en verbouwd, komt ook de rand van Gent steeds meer naar voor. De realisatie van het boek was ook deze keer mogelijk dankzij de goede samenwerking tussen de Stad Gent (Stadsarcheologie Gent) en de vriendenkring Gentse Vereniging voor Stad, Archeologie, Landschap, Monument vzw (GVSALM). 

Praktisch

Archeologisch onderzoek in Gent (nr.8) is te koop aan 25 euro in De Zwarte Doos, de Stadswinkel, het STAM en de Sint-Pietersabdij. De voorgaande edities zijn ook nog steeds te koop aan 20 euro.

Informatie

Bevoegd

  • Medium square storms

    Annelies Storms

    Schepen van Cultuur, Toerisme, en Evenementen, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 45, e-mail: schepen.storms@stad.gent

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.