Ouders Gentse basisscholen met brugfiguur zeer tevreden over relatie met school

Uit een recente oudertevredenheidsmeting die het Onderwijscentrum Gent uitvoerde bij Gentse basisscholen met een brugfiguur, blijkt dat maar liefst 96% van de ouders tevreden tot zeer tevreden is over de samenwerking tussen ouders en school. Opvallend is ook de positieve invloed van Brede School op de oudertevredenheid.

293335 algemeen%20beeld%20meertaligheid 5da659 large 1539336194

In totaal namen 40 vestigingen van 29 Gentse basisscholen met een brugfiguur, uit alle netten, deel aan de bevraging. Onderzoeker Orhan Agirdag (KU Leuven) analyseerde de resultaten en maakte een rapport op. Dergelijke metingen gebeuren op regelmatige basis. Het voorliggende rapport is gebaseerd op de resultaten van de twee meest recente metingen (2011-2013 en 2015-2018), waarbij men over het algemeen een positieve tendens vaststelde. Telkens vulden ruim 4.500 ouders de vragenlijst in, wat een totale respons van 9.434 ouders opleverde.

Ouderbetrokkenheid

De bevraging is een initiatief van het Onderwijscentrum van de Stad Gent, dat ouderbetrokkenheid als een van zijn belangrijkste thema’s naar voren schuift. In de praktijk betekent dit ondersteuning van alle Gentse scholen op het gebied van kennisdeling, opleiding, consulting en coaching. Dit gebeurt onder meer door oudertevredenheidsmetingen te organiseren en de resultaten daarvan met het schoolteam nauw op te volgen. In de scholen met de hoogste nood wordt een brugfiguur ingezet. Ongeveer de helft van de Gentse basisscholen beschikt over een brugfiguur. Ook in het secundair onderwijs loopt een succesvol proefproject met brugfiguren.

Vragenlijst

Alle ouders kregen een vragenlijst met 33 stellingen voorgelegd, waarbij ze telkens een van de vijf geboden opties (gaande van ‘helemaal niet akkoord’ tot volledig akkoord’) als antwoord moesten selecteren. De lijst met stellingen peilde naar vier facetten van oudertevredenheid:

 • interpersoonlijke relaties
 • communicatie en informatie
 • vertrouwen in scholen
 • maatwerk door de school.

Daarnaast werd in de enquête ook een aantal items opgenomen om de achtergrond van de respondenten te achterhalen, zoals taalachtergrond, opleidingsniveau van de moeder, etniciteit en recht op schooltoelage.

Belangrijkste conclusies

 • De meeste ouders zijn tevreden tot zeer tevreden van hun school (96%), slechts een kleine minderheid van de ouders is ontevreden (4%).
 • Opmerkelijk is dat de score significant hoger lag bij ouders van scholen die in een brede school-samenwerkingsverband zitten.
 • Ouders zijn vooral positief over de interpersoonlijke relaties met hun scholen.
 • De prioriteiten van ouders zijn vertrouwen, veiligheid en een goede communicatie.
 • Ouders verwachten wel meer maatwerk.
 • Hoewel er weinig verschillen zijn tussen periode 1 en periode 2 van de afname, zijn de meeste scholen erop vooruit, en een paar scholen lichtjes achteruit gegaan.
 • De nieuwe migratiegroepen - zoals Bulgaren, Slowaken en Roemenen - blijken tevredener te zijn dan autochtonen en gevestigde migrantengroepen (Turken en Marokkanen).

“Het is altijd zinvol goede praktijken te delen. En 96% is een goed rapport voor de Gentse scholen. Zeker als we weten hoe belangrijk ouderbetrokkenheid is voor het rapport van de leerling.”

Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs, Opvoeding en Jeugd

Contact

Wietske Vos, Onderwijscentrum Gent, gsm 0486 48 91 45, e-mail wietske.vos@stad.gent

Bevoegd

 • Medium square decruynaere

  Elke Decruynaere

  Schepen van Onderwijs, Opvoeding en Jeugd, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 78, e-mail: schepen.decruynaere@stad.gent

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.