Neen tegen agressie tegen parkeerwachters

293934 knipsel 71ce6b original 1540203741

Het Mobiliteitsbedrijf van de Stad Gent lanceert een anti-agressiecampagne om agressie tegen parkeerwachters een halt toe te roepen. De parkeerder zal er meer op gewezen worden dat die zich in een betalende parkeerzone bevindt, en de rol van parkeerwachter wordt aan het publiek en de Gentenaar beter toegelicht. Vorig jaar registreerden parkeerwachters van het Mobiliteitsbedrijf 239 gevallen van verbale en 35 gevallen van fysieke agressie.

In 2017 werd bijna één parkeerwachter per dag hard aangepakt door iemand die het oneens was met hun acties. In het beste geval blijft het bij schelden en roepen. In de meest extreme gevallen gaat het om duwen, kopstoten uitdelen tot zelfs levensbedreigende situaties, zoals doelbewust parkeerwachters proberen aan te rijden met een voertuig.

Het Mobiliteitsbedrijf Stad Gent lanceert daarom een anti-agressiecampagne. De Stad wil met de campagne duidelijk maken dat agressie, zowel verbale als fysieke helemaal niet kan. Een affichecampagne op straat en een campagne op Facebook worden gelanceerd om het doel te bereiken. De parkeerwachter krijgt ook een contactkaartje. De parkeerwachter kan de parkeerbon immers niet meer annuleren. Enkel het Mobiliteitsbedrijf kan hier nog iets aan veranderen. Daarom krijgen de parkeerwachters duidelijke kaartjes mee die ze kunnen afgeven aan de overtreders. Op dit kaartje staat duidelijk omschreven hoe ze met het Mobiliteitsbedrijf contact kunnen opnemen. Zo hoopt de Stad de meest explosieve situaties te ontmijnen of alvast onder controle te houden.

Een tweede luik van de campagne is gericht op de parkeerders zelf. Affiches die aan de handelaars worden bezorgd, herinneren parkeerders eraan dat ze zich in een betalende parkeerzone bevinden. De Stad hoopt zo heel wat parkeerbonnen en bijgevolg onnodige wrevel en agressie te vermijden.

Engagementsverklaring

Het Mobiliteitsbedrijf Stad Gent tekent een engagementsverklaring met de firma Trigion die de controle op het straatparkeren uitoefent. Beide partners engageren zich om duidelijk te communiceren, elkaars arbeidsrelaties te respecteren en een zo groot mogelijke transparantie in de samenwerking na te streven.

Contact

Bevoegd

  • Medium square watteeuw

    Filip Watteeuw

    Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 97, e-mail: schepen.watteeuw@stad.gent

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 261.000 inwoners en 78.400 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Meer info via www.stad.gent.