STAM wordt 'museum van de misdaad'

292520 eindpancarte3 d21c5a large 1539155973

De gerechtelijke politie van Gent bewaart sinds begin jaren 30 een eigenaardige collectie: foto's, objecten en dossiers die illustratief waren voor het oplossen van een misdrijf. Een deel van die collectie is vanaf nu te bezichtigen in het STAM tijdens de tentoonstelling 'het museum van de misdaad', die loopt van 26 oktober 2018 tot en met 30 april 2019.

De objecten die deel uitmaken van de tentoonstelling werden door de jaren heen verzameld in het zogenaamde 'museum van de misdaad', een museum dat enkel toegankelijk was voor politiemensen in opleiding of op uitnodiging. Een deel van die collectie wordt nu tentoongesteld aan het grote publiek.

De collectie bevat naast objecten ook 'educatieve' how to's: instructies bedoeld voor politiemensen in opleiding. Hoe daders (drugsdealers, dieven, …) en misdaden (brandstichting, vals geld, brandkastkraak, …) herkennen? En dit aan de hand van schoolvoorbeelden uit de dagdagelijkse politionele praktijk. Deze handleidingen moesten de (speur)neuzen op scherp stellen voor de juiste details, sporen en aanwijzingen.

Het museum is, net als de gerechtelijke politie zelf, enkele keren verhuisd. De collectie kende in de loop der jaren dan ook verschillende presentaties.

Bij de laatste verhuis van de gerechtelijke politie verdween de collectie in depot in afwachting van een nieuwe presentatie. Voor het STAM het perfecte motief om met een deel van de collectie een tentoonstelling te maken, toegankelijk voor iedereen.

Daarbij wordt meteen ook de collectie geïnventariseerd en worden bepaalde dossiers toegevoegd aan de collectie die al in het Rijksarchief aanwezig is. De gerechtelijke politie zal met de vormgeving die het STAM uitwerkt zelf weer een presentatie kunnen maken en deze verder kunnen aanvullen met nieuwe onderzoekstechnieken, nieuwe vormen van misdaad en daaraan gerelateerde objecten.

Het museum van de misdaad in het STAM

Bendevorming en bovenlokale criminaliteit lagen aan de basis van het ontstaan van de gerechtelijke politie. De start van de tentoonstelling focust op dat ontstaan en meer bepaald op de geschiedenis van de gerechtelijke politie van Gent.

De expo gaat verder met hoe het museum eruitzag en wat er te zien was, zoals de manier van ordenen van de soorten misdaad, de verschillende onderzoekstechnieken en educatieve informatie.

Vervolgens is de tentoonstelling opgebouwd rond de verschillende onderzoekstechnieken die een politieagent vroeger, en soms ook vandaag nog, gebruikt om een misdaad op te lossen: de sporenopname op een plaats delict, de reconstructie, het labo-onderzoek, het getuigenverhoor, het verspreiden van een robotfoto, het onderzoek van de wetsdokter en ballistiek zijn enkele voorbeelden van technieken die de revue passeren. De bezoeker kruipt als het ware in de huid van een agent of onderzoeker (in opleiding). De technieken worden telkens bondig uiteengezet en geïllustreerd met krantenknipsels, foto's en objecten van zaken (uit de ruime regio rond Gent) die in het museum bewaard werden.

De tentoonstelling sluit af met een kamer vol in beslag genomen goederen die verboden waren of in strijd waren met de goede zeden. Deze verzameling, met onder andere wapens, kansspelen, drugs en onzedelijke foto's, toont hoe bepalend de tijdsgeest is voor onze blik op misdaad.

Lezingenreeks: samenleven met misdaad

Samen met Vormingplus en De Krook organiseert het STAM een reeks lezingen, bezoeken en workshops rond het thema 'misdaad'. Bekijk het programma.

Crime & punishment

Een misdaad vraagt om een oordeel. Maar is de misdaad wel een misdaad, en wat is ons oordeel? Theatermaker, kunstenaar en filosoof Peter Aers stelt de oordelen, waarden en grenzen van een groep in vraag. Er zijn data waarop geïnteresseerden individueel kunnen inschrijven voor deze gespreksperformance, op andere data is de performance als groep te boeken. De sessies vinden plaats in november 2018 en in maart 2019. Kom er meer over te weten.

Zondagsrondleidingen voor iedereen

De derde zondag van elke maand organiseert het STAM een gidsbeurt waar iedereen op kan intekenen. Van november 2018 tot april 2019 gaan deze rondleidingen door in de expo 'Het museum van de misdaad'. Ze starten om 11 uur en kosten de inkomprijs plus vier euro.

Contact

Bevoegd

  • Medium square storms

    Annelies Storms

    Schepen van Cultuur, Toerisme, en Evenementen, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 45, e-mail: schepen.storms@stad.gent

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.