30-tal permanente ateliers voor kunstenaars in Sint-Amandsberg

296505 atelier nucleo 4ed960 large 1542881089

Atelier van Shirley Villavicencio Pizango - foto © Eveliene Deraedt

Met een investeringssubsidie van de Stad Gent zal vzw NUCLEO een 30-tal ateliers voor kunstenaars kunnen realiseren in Sint-Amandsberg. Om de toekomst van het stedelijk atelierbeleid te verzekeren, zal NUCLEO een pand aan het Azaleapark aankopen.

Door de aanwezigheid van diverse hogere kunstopleidingen, studeren jaarlijks heel wat kunstenaars af die nood hebben aan een degelijke en veilige werkplek. Om hen alle kansen te kunnen geven en de toekomst van het atelierbeleid te verzekeren, zal vzw NUCLEO een pand aan het Azaleapark in Sint-Amandsberg aankopen. Voor deze aankoop kent de Stad Gent een investeringssubsidie van 700.000 euro toe aan NUCLEO. Het gebouw in Sint-Amandsberg is goed gelegen voor een kunstenaarswerking en biedt mogelijkheden om samenwerking te zoeken met organisaties uit de omliggende buurten.

'Gent is een echte cultuurstad met een enorme culturele onderstroom van artiesten en kunstenaars en bewoners die samen creatief zijn. Om ervoor te zorgen dat onze stad een goede thuishaven blijft voor al dat artistiek talent, is het creëren van een vaste stek voor beeldende kunstenaars een absolute noodzaak. Met deze investeringssubsidie is onze stad in de toekomst een culturele broedplaats rijker. Culturele verankering in de wijken buiten het stadscentrum is belangrijk. Ik ben dan ook blij om het stadsvernieuwingsproject van Sint-Amandsberg met deze aankoop te kunnen versterken.'

Annelies Storms, schepen van Cultuur

NUCLEO is de Gentse atelierorganisatie en herbergt momenteel 170 kunstenaars in 10 tijdelijke panden verspreid over de stad. NUCLEO staat voor het creëren en aanbieden van betaalbare en kwaliteitsvolle ateliers, zowel voor debuterende als voor erkende professionele beeldende kunstenaars. Veel kunstenaars ondervinden problemen bij het zoeken naar een degelijke werkruimte en werken noodgedwongen thuis of in een onveilige en oncomfortabele situatie. De financiële positie van kunstenaars is veelal fragiel: hun inkomen is niet alleen laag, maar ook discontinu. De nood aan werkruimtes voor beeldende kunstenaars blijft zeer groot, en daarom is het belangrijk om het aantal ateliers uit te breiden. Bovendien impliceert het tijdelijk gebruik van leegstaande panden dat NUCLEO permanent op zoek moet gaan naar bijkomende gebouwen. Door de aankoop kan NUCLEO haar langetermijnpositie versterken en plannen maken voor de toekomst.

'Het realiseren van dit project betekent een mijlpaal binnen de werking van NUCLEO. Zo verankeren we het Gentse atelierbeleid binnen een stabiele organisatie met een structurele werking in een eigen atelierpand. We kunnen het geheel van onze werking hierdoor veiligstellen voor de toekomst. Zo kunnen we samen met de Stad Gent blijven werken aan Gent, een stad van creatie waar kunstenaars thuis zijn.'

Marjoleine Maes, vzw NUCLEO

Meer info

Bevoegd

  • Medium square storms

    Annelies Storms

    Schepen van Cultuur, Toerisme, en Evenementen, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 45, e-mail: schepen.storms@stad.gent

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.