Nieuw subsidiereglement voor meer degelijke huisvesting voor kwetsbare groepen

296499 werkman die houten ramen aan het vervangen is 6ee86e large 1542875813

De Stad Gent heeft een reglement klaar om subsidies te verlenen aan middenveldorganisaties en vennootschappen met sociaal oogmerk die een pand in Gent willen renoveren, opknappen of aanpassen. Het doel is om kwetsbare jongeren tot 25 jaar en erkende vluchtelingen degelijke huisvesting te bieden. Eén project kan tot 22.000 euro subsidie ontvangen, in totaal is er 154.000 euro beschikbaar. Het reglement is een reactie op signalen uit de Taskforce Wonen, opgericht om de wooncrisis te bestrijden.

Signalen uit de Taskforce Wonen

De Stad Gent pakt de wooncrisis aan via de Taskforce Wonen. Stad Gent werkt hier samen met onder andere het middenveld en de private sector. Enkele werkgroepen werkten samen voorstellen uit op korte, middellange en lange termijn.

'Verschillende organisaties signaleerden dat er een grote nood is aan degelijke huisvesting voor kwetsbare doelgroepen maar dat ze zelf niet genoeg geld hebben om die nood te lenigen. Vooral voor kwetsbare jongeren (tot 25 jaar) en erkende vluchtelingen is het niet evident om betaalbare en kwalitatieve huisvesting te vinden in Gent. Met een nieuwe subsidieregeling willen we aan deze noden tegemoet komen.'

Sven Taeldeman, schepen van Wonen en Stadsontwikkeling

Nieuw subsidiereglement

De Stad Gent heeft een nieuw subsidiereglement opgesteld, dat is goedgekeurd op de Gemeenteraad van 19 november 2018. Middenveldorganisaties en vennootschappen met sociaal oogmerk die een pand in Gent willen renoveren, opknappen of aanpassen kunnen tot 22.000 euro per project krijgen. In totaal is 154.000 euro beschikbaar.

Projectoproep

Deelnemen aan de projectoproep kan vanaf vrijdag 23 november via een e-formulier op de website van de Stad Gent. De oproep wordt afgesloten op zondag 9 december 2018.

 

Alle voorwaarden om  in te dienen staan vermeld in het subsidiereglement.

Contact

Bevoegd

  • Medium square sven taeldeman

    Sven Taeldeman

    Schepen van Stadsontwikkeling, Ruimtelijke Planning en Wonen, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 30, e-mail: schepen.taeldeman@stad.gent

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.