Herbestemming Sint-Annakerk naar volgende fase

stannakerk.jpg
  • jpg

Het college van burgemeester en schepenen heeft beslist om, voor de monumentale Sint-Annakerk, met het Consortium Markthal verder te onderhandelen om mogelijks met deze groep finaal een verkoopovereenkomst af te sluiten.

In het parochiekerkenplan, goedgekeurd door de gemeenteraad tijdens de zitting van 19 december 2016, wordt de Sint-Annakerk aangeduid als te herbestemmen kerk.

Na de oproep tot kandidaten via een marktbevraging (in samenwerking met Participatie Maatschappij Vlaanderen (PMV)) om een erfpacht- of verkoopovereenkomst voor de Sint-Annakerk af te sluiten, werden vijf projecten ingediend.

Voor de marktbevraging werd een investeringsmemorandum opgemaakt waarbij het procedureverloop bestaat uit een biedfase, een fase om de voorkeursbieder aan te duiden en een fase voor closing en contractsluiting.

De kandidaten werden uitgenodigd om aan de hand van een schetsontwerp, een visienota, plannen en een plan van aanpak hun visie te formuleren en ook een prijsvoorstel in te dienen in functie van het afsluiten van een verkoopovereenkomst of een erfpachtovereenkomst van 99 jaar.

PMV voerde een regelmatigheidsonderzoek uit en maakte een oplijsting van de ingediende voorstellen met de voorziene bestemming. Deze lijst werd overgemaakt aan de bisschop van Gent. In een schrijven van 10 oktober 2018 aan het college van burgemeester en schepenen werd door Mgr. Van Looy meegedeeld dat alle projecten, zoals voorgelegd door de Stad Gent, aanvaardbaar zijn.

Op 26 oktober 2018 zijn de juryleden samengekomen om op basis van de ingediende voorstellen en de vooraf gemaakte technische adviezen een voorkeursbieder aan te duiden. Het Consortium Markthal (samenwerkingsverband tussen Delimmo nv, One Plus Projects, Rik De Vooght Architecten en Architectenbureau Bressers) kwam als enige en beste uit de beoordeling naar voren en werd door de jury voorgedragen aan het college als voorkeursbieder.

Aansluitend op dit besluit zullen er, om de kwaliteit en de prijs van de bieding te optimaliseren, met de voorkeursbieder verdere onderhandelingen worden georganiseerd om finaal een verkoopovereenkomst af te sluiten voor de Sint-Annakerk.

Contact

  • Lieve Verheyen, Architect Dienst Bouwprojecten, tel. 09 266 58 36, e-mail lieve.verheyen@stad.gent
  • Roel Dekelver, Consortium Markthal, gsm 0474 56 26 88

Bevoegd

Contacteer ons

Gerelateerde onderwerpen

Ontvang het laatste Stad Gent nieuws via RSS.

Of abonneer handmatig met de Atom URL