Gentse voedselraad krijgt eigen werkingsbudget en ondersteunt duurzame voedselprojecten

298931 voor%20persruimte 3824e1 original 1544695238

De voedselraad van Gent en Garde heeft voor het eerst een eigen werkingsbudget gekregen van de Stad Gent. De leden van de voedselraad beslisten om de werkingsmiddelen meteen te gebruiken om duurzame voedselprojecten te ondersteunen. Gent en Garde zet al 5 jaar in op een duurzamer voedselsysteem voor Gent.

De voedselstrategie van de Stad Gent wordt ondersteund en mee gestuurd door een voedselraad. Die is samengesteld uit een 25-tal leden uit de landbouwsector, middenveldorganisaties, kennisinstellingen en vertegenwoordigers van Gentse handelaars. De voedselraad kreeg dit jaar voor het eerst een eigen werkingsbudget van Stad Gent.

'De Stad Gent kende dit jaar in totaal 44.000 euro werkingsmiddelen toe aan de voedselraad van Gent en Garde. Die besliste op zijn beurt om het budget aan te wenden ter ondersteuning van innovatieve projecten die inzetten op de verduurzaming van het Gentse voedselsysteem. Dat is een primeur voor Vlaanderen en leidt tot een sterkere verankering van de Gentse voedselraad.”

Tine Heyse, schepen van Milieu

5 duurzame projecten beloond

De leden van de voedselraad beslisten om de werkingsmiddelen meteen te gebruiken om duurzame voedselprojecten te ondersteunen. Na een open oproep werden er 20 projectvoorstellen beoordeeld door de leden van de Gentse voedselraad. Het totaalbudget van 44.000 euro wordt verdeeld onder onderstaande 5 projecten. Bedoeling is dat ze hun project kunnen opstarten of verder uitwerken.

 

Lokaalmarkt is een project dat een marktplaats en ontmoetingsplaats voor boeren, producenten en consumenten in Gent wil opstarten. Lokaalmarkt wil mensen bij elkaar brengen, afstanden verkleinen en respect voor het werk en de oogst van onze producenten vergroten. Ze willen een wekelijkse overdekte boerenmarkt opstarten in Gent, met bar en kinderatelier, online bestelplatform en eigen betaalsysteem.

Bij vzw SIVI zetten ze in op toegang tot gezonde voeding voor iedereen in de Dampoortwijk. Een mobiele keuken zal maandelijks op verschillende plaatsen in de wijk een gezonde maaltijd serveren. Zo worden ontmoetingskansen tussen buurtbewoners gecreëerd en wordt er laagdrempelig gewerkt. De mobiele keuken werkt zoveel mogelijk met voedseloverschotten. Het voedselafval dat overblijft, wordt verwerkt op een composteerplaats. Tegelijkertijd start er een ‘denktraject ’t Overeten’ waarin wordt gewerkt rond toegang tot betaalbare voeding voor mensen in armoede.

VELT legt zich toe op het niet geplukte fruit in Gent: ze willen alle fruit optimaler benutten en beschikbaar maken en voedselverspilling tegengaan. VELT zal een inventaris opstellen van de Gentse stadsboomgaarden en publieke plukplekken. Er wordt ook een pilootproject opgestart voor de verwerking van het fruit op de openbare plukplekken. Samen oogsten, het fruit leren verwerken en samen genieten van fruitproducten werkt verbindend en drempelverlagend. Zo is fruit oogsten minder intensief dan bijvoorbeeld moestuinieren, waardoor een bredere doelgroep aangesproken wordt.

Bij de bioboerderij De Wassende maan zetten ze in op de verwerking van groenteoverschotten tot lokale, biologische bereidingen op een systematische manier. De Wassende maan zal dit eerst uittesten met twee producten: groentesappen en soepen. Er  wordt samengewerkt met organisaties die voorzien in sociale tewerkstelling.

PachaGreens is een van de eerste in België met een professionele microgroentenkwekerij. Microgroenten zijn 10 tot 30 keer voedzamer dan de uiteindelijke groenten en ze worden volledig vrij van chemicaliën en pesticiden gekweekt op een periode van 10 dagen. Hierdoor kan er op een zeer kleine oppervlakte een grote productie worden verwezenlijkt.

Transformative Action Award

Sinds de lancering van haar voedselstrategie in oktober 2013 heeft de Stad Gent samen met vele partners werk gemaakt van een duurzamer voedselsysteem in en rond Gent. Daarmee speelt de Stad in op een internationale tendens, waarbij steden een steeds grotere rol gaan spelen om ervoor te zorgen dat burgers toegang krijgen tot duurzaam, gezond en betaalbaar voedsel. De voedselstrategie won in november nog de internationale 'Transformative Action Award', een prijs die jaarlijks wordt uitgereikt door het Sustainable Cities Platform aan steden of regio’s die werk maken van een duurzame samenleving.

Contact

Bevoegd

  • Medium square heyse

    Tine Heyse

    Schepen van Milieu, Klimaat, Energie en Noord-Zuid, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 54 30
    e-mail: schepen.heyse@stad.gent

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 261.000 inwoners en 78.400 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Meer info via www.stad.gent.