Stad Gent start twee ‘proeftuinen voor ontharding’

301015 olmo%20peeters%20 %20paul%20de%20smet%20de%20naeyerplein%20 %20hr%203 c7a15c large 1547546730

(c) Olmo Peeters

Door de klimaatverandering hebben we te kampen met hogere temperaturen en hevige regenval. We kunnen de klimaatverandering niet volledig tegenhouden en moeten ons daarom via klimaatadaptatie ook aanpassen aan de gevolgen ervan. De Stad Gent heeft al geruime tijd aandacht voor de positieve effecten van het uitbreken van overtollige verhardingen en meer ruimte voor groen, om ons beter voor te bereiden op klimaatverandering. Nu kreeg de Stad Vlaamse subsidies voor twee proefprojecten, namelijk in de buurt van het de Smet de Naeyerpark en in Oostakkerdorp.

Van steen naar groen

In heel Vlaanderen is het aandeel verharde ruimte groot. Dagelijks neemt dit aandeel nog toe, met onder meer stijgend overstromingsgevaar, hitte-eilanden en dalende biodiversiteit als gevolg. Dat moet anders.

De Vlaamse Regering deed daarom een subsidieoproep voor ‘proeftuinen voor ontharding’. Met ontharden wordt het wegnemen van bestaande verharding bedoeld, bijvoorbeeld door overbodige wegen te verwijderen of gebouwen af te breken. Die ontharde ruimte krijgt vervolgens een groene inrichting.

 

De Stad Gent diende twee projecten in, waarvoor ze in totaal 472.600 euro subsidies krijgt. De projecten moeten leiden tot concrete ontharding op het terrein en een kwalitatieve inrichting van de vrijgekomen ruimte. Daarnaast zijn het ook ‘proeftuinen’, waarin de projectgemeenten en de Vlaamse overheid kennis opdoen over hoe ontharding mogelijk wordt en die kennis met elkaar delen.

'Deze proefprojecten passen perfect in de uitrol van het Gents Klimaatadaptatieplan. De vele verhardingen in de stad zorgen immers voor het zogenaamde stedelijk hitte-eilandeffect. In het centrum van Gent is het daardoor gemiddeld 3°C warmer dan daarbuiten. Een verschil dat op hete dagen zelfs kan oplopen tot maar liefst 8°C. Maar er is meer. Zo komen er ook vaker extreme regenbuien voor. Een probleem voor onze riolen, die de grote toestroom aan regenwater nauwelijks kunnen slikken. Tijd dus om hiervoor versneld naar oplossingen te zoeken.'

Tine Heyse, schepen van Milieu en Klimaat

Ontharding rond het Paul de Smet de Naeyerpark

Het Paul de Smet de Naeyerpark ligt in het Miljoenenkwartier, tussen de Krijgslaan en de Kortrijksesteenweg. Het park bestaat nu uit drie delen, die door een verhard plein en een straat van elkaar gescheiden zijn. Er ligt nu een voorstel klaar dat besproken kan worden met de buurtbewoners om het teveel aan wegverharding uit te breken, waardoor de bestaande groene ruimtes met elkaar verbonden kunnen worden.

De ontharding biedt tal van voordelen. Meer ruimte voor groen maakt de omgeving niet alleen aangenamer, maar zorgt ook voor een verkoelend effect en betere waterinfiltratie- en buffering.

In de wijk is 18% van de bewoners jonger dan 18 jaar. Zij hebben op dit moment een tekort aan speelgroen. Doordat het bestaande park historisch beschermd is, kunnen daar geen speelterreinen aangelegd worden. Maar dat zal binnenkort wel gebeuren in de nieuwe parkzone.

'We streven ernaar om in totaal 1.500 m² verharding uit te breken. In de plaats krijgen we één groot park van 3,75 hectare. De ontharding geeft ook extra ruimte aan kinderen en jongeren om te spelen. In de bijkomende parkzone wordt plaats gemaakt voor een nieuw speelterrein en we willen de omgeving fietsvriendelijk inrichten. De inrichting van het park zal in samenspraak met de buurtbewoners gebeuren.'

Astrid De Bruycker, schepen van Gelijke Kansen, Welzijn, Participatie, Buurtwerk en Openbaar Groen

'Dit project maakt het ook mogelijk om een veilige fietsdoorsteek te creëren richting het station en het stadscentrum en naar de nabijgelegen school Klim. Aangezien delen van de rijweg worden opgebroken, moeten we natuurlijk ook de verkeersstromen onder de loep nemen.'

Filip Watteeuw, schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw

Omdat de omgeving een beschermd stadsgezicht is, is het Agentschap Onroerend Erfgoed nauw betrokken bij het onthardingsproject.

Ontharding Oostakkerdorp

De herinrichting van Oostakkerdorp en een aantal aangrenzende straten zet in op veiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid. Het nieuwe groene dorpsplein wordt een plek van ontmoeten, genieten en beleven voor jong en oud. Dit gaat gepaard met een aanzienlijke ontharding. Zo stijgt de totale groene invulling binnen dit project met circa 4.000 m².

300940 oostakker ca2b5d large 1547485831

Rond de kiosk, het kloppende hart van Oostakker, komt onder andere een autoluwe parkzone van niet minder dan 8.000 m². Deze zone bevat diverse speelzones, zitbanken en kleine pleintjes voor bijvoorbeeld gelegenheidsconcerten. Oostakker krijgt hiermee een groene en aantrekkelijke dorpskern, waarin het aangenaam wonen, winkelen en wandelen is en waarin niet alleen kinderen, maar ook ouders en grootouders graag verblijven. Het project gaat voor een duidelijke opwaardering van de omgeving en een krachtig signaal voor het dorp voor morgen.

Ook in de aangrenzende straten komen nieuwe bomen, grote plantvakken en groenzones en parkeerstroken in betongrasdallen. Waar mogelijk zorgt de aanwezigheid van grachten voor een optimale infiltratie van regenwater in de bodem.

'Het ontwerp voor Oostakkerdorp kwam tot stand dankzij de inbreng van bewoners, handelaars, lokale verenigingen en geïnteresseerden. Het resultaat is een dynamisch en evenwichtig ontwerp voor Oostakkerdorp. Het wordt letterlijk een groen hart voor een nieuwe dorpskern.'

Filip Watteeuw, schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw

Interessante links

 

Contact

Bevoegd

 • Medium square filip watteeuw

  Filip Watteeuw

  Eerste schepen en schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 97, e-mail schepen.watteeuw@stad.gent

 • Medium square astrid de bruycker

  Astrid De Bruycker

  Schepen van Gelijke Kansen, Welzijn, Participatie, Buurtwerk en Openbaar groen, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, e-mail astrid.debruycker@stad.gent

 • Medium square tine heyse

  Tine Heyse

  Schepen van Milieu, Klimaat, Energie en Wonen, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 54 30
  e-mail schepen.heyse@stad.gent

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 261.000 inwoners en 78.400 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Meer info via www.stad.gent.