Resultaten controleacties Politie Gent - december 2018

301571 politie%20zwaailicht 2914b1 large 1548246270

In de loop van de maand december 2018 deed de Politie Gent 30 verkeerscontroles. In totaal werden 658 overtredingen vastgesteld. Hieronder volgt een overzicht van de verschillende controles en bijhorende resultaten.   

Alcoholcontroles

In de loop van de maand december 2018 voerde de Politie Gent negen alcoholcontroles uit. In totaal werden 3.929 samplings afgenomen. 47 bestuurders werden aan een alcoholcontrole onderworpen.

  • 56 bestuurders testten positief op een alcoholtest. Dit betekent dat zij een alcoholconcentratie van ten minste 0,35 mg/l UAL (uitgeademde lucht) hadden. Hun rijbewijs werd voor zes uur ingehouden. Van twintig bestuurders werd het rijbewijs zelfs onmiddellijk ingetrokken voor vijftien dagen omdat zij een alcoholconcentratie van minstens 0,65 mg/l UAL hadden. Ook drie fietsers bliezen 'Positief'. Hun fiets werd zes uur ingehouden.
  • 44 chauffeurs hadden een alcoholtest met als resultaat ‘Alarm’. Dit betekent dat de bestuurders een alcoholconcentratie van ten minste 0,22 mg/l UAL en minder dan 0,35 mg/l UAL hadden. Hun rijbewijs werd voor drie uur ingehouden.
  • 3.876 bestuurders hadden een alcoholtest met als resultaat ‘Safe’. Dit betekent dat zij een alcoholconcentratie van minder dan 0,22 mg/l UAL hadden.

 

Er werden 16 speekseltesten afgenomen. zes bestuurders bleken onder de invloed van drugs te zijn. Hun rijbewijs werd onmiddellijk voor vijftien dagen ingetrokken.

 

Tijdens de alcoholcontroles werden ook 118 andere overtredingen vastgesteld.

Snelheidscontroles

Naast de gewone snelheidscontroles met bemande en onbemande camera’s en de LIDAR-superflitspaal organiseerde de Politie Gent in de loop van de maand december 2018 drie snelheidscontroles met interceptie. Tijdens deze acties werden 1.386 voertuigen gecontroleerd waarvan er  79 (5,7%) te snel reden.

Hinderlijk parkeren

Verkeerd parkeren heeft een belangrijke negatieve impact op de verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid. In uitvoering van het zonaal veiligheidsplan van de Gentse Politie drijft de Wijkdienst haar inspanningen op door middel van een aantal gerichte acties.

 

In de maand december 2018 organiseerden de verschillende Gentse commissariaten twaalf controles op hinderlijk parkeren. Daarbij werden 135 parkeerinbreuken vastgesteld, naast 112 andere inbreuken. De top drie van parkeerinbreuken bestaat uit:

  1. Parkeren/stilstaan op plaatsen gesignaleerd door de verkeersborden E1 (parkeerverbod) en E3 (stilstaan en parkeren verboden) (44 keer)
  2. Parkeren op de rijbaan langs de gele onderbroken streep (44 keer)
  3. Stilstaan of parkeren op trottoirs (22 keer)

Op 3 december 2018 werd naar aanleiding van de internationale dag voor mensen met een beperking specifiek gecontroleerd op het onrechtmatig parkeren op plaatsen voorbehouden voor personen met een handicap. Tijdens deze actie werden acht GAS-boetes uitgeschreven. Een voertuig werd getakeld en vier vergunningskaarten bleken ongeldig te zijn.

Controle vervoer

In de maand december 2018 voerde de Verkeersdienst één controle op vervoer uit. Er werden vijf vrachtwagens, negentien lichte vrachtauto’s en één personenwagen gecontroleerd. Er werden achttien overtredingen vastgesteld. In totaal werd er voor 4.664 euro aan boetes geïnd. Er werd ook één controle op taxi’s uitgevoerd. In totaal werden vijftien taxi's gecontroleerd. Er werden twee processen-verbaal opgesteld en beide bestuurders moesten onmiddellijk hun activiteiten stopzetten.

Fietscontroles

In de maand december 2018 werden drie controleacties gericht op fietsers georganiseerd. Deze controles zijn vooral gericht op een degelijke fietsverlichting, het respecteren van de wegcode en het fietsgedrag in het algemeen. Tijdens deze acties kregen 36 fietsers een bekeuring omdat hun fietsverlichting niet in orde was. Daarnaast werden nog 36 andere fietsinbreuken vastgesteld en beboet. Twee fietsers legden een positieve ademtest af. Ook werd er één niet-fietsgerelateerde inbreuk vastgesteld.

Contact

Bevoegd

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.