Ontwerpteam voor renovatie Dienstencentrum Gentbrugge gekend

301796 dienstencentrum%20gentbrugge 949d59 large 1548343983

De Stad Gent kent de ontwerpopdracht voor de totale renovatie van het Dienstencentrum in Gentbrugge toe aan het ontwerpteam TRANS Architectuur Cvba. De renovatie zal plaats bieden aan de Academie voor Muziek, Woord en Dans De Kunstbrug, de lagere afdeling van Freinetschool 't Groen Drieske, het politiecommissariaat Gentbrugge, de Dienst Burgerzaken, de Bibliotheek (filiaal Gentbrugge), een leescafé en co-werkplekken op maat van de buurt.

Bij de renovatie staat het principe van een brede site centraal. Dit betekent dat zoveel mogelijk ruimtes gedeeld worden, ook met de buurt en andere relevante partners. Bovendien moet het ontwerpteam het gebouw renoveren met respect voor de huidige architectuur, en dit op een duurzame manier.

De krachten bundelen

Functies bundelen zorgt er niet alleen voor dat ruimtes zoals klaslokalen door meerdere partners op een verschillend tijdstip worden gebruikt, maar ook dat er gemeenschappelijke infrastructuur zoals onthaal, parking en sanitair mogelijk is.

Functies bundelen werkt bovendien drempelverlagend voor het gebruik van elkaars dienstverlening. Zo kan een wachtende ouder van de gelegenheid gebruikmaken om een inlichting te nemen bij Dienst Burgerzaken of eens binnen te lopen in de bibliotheek. Het versterkt het 1-loket-principe binnen de wijk Gentbrugge. De verhuis van de bibliotheek uit de Sint-Simonstraat naar het Dienstencentrum kadert ook binnen deze visie.

Verder zal het Dienstencentrum Gentbrugge als portaal fungeren voor de Gentbrugse Meersen en op die manier een breed doelpubliek aanspreken. De relatie met de Gentbrugse Meersen en de nabije groene omgeving zijn dan ook essentiële randvoorwaarden van het toekomstige ontwerp.

Tot slot wenst De Stad Gent de herontwikkeling van het Dienstencentrum Gentbrugge in relatie te brengen met de naastgelegen gebouwen, zoals deVierdeZaal, jeugdhuis Ekseekwo, Playbeach en de sporthal Driebeek. Er zal samengewerkt worden, waardoor de basisschool ’t Groen Drieske gebruik zal maken van de sporthal Driebeek. Er wordt geen aparte sportinfrastructuur voorzien in het dienstencentrum.

'Het vernieuwde Dienstencentrum Gentbrugge wordt hét sociaal knooppunt in de wijk: politie, burgerzaken, onderwijs, bibliotheek en verschillende organisaties zullen er een vaste stek krijgen. Meer diensten op dezelfde locatie zorgt ervoor dat het gebouw beter benut kan worden, dat de diensten makkelijker kunnen samenwerken en dat mensen vlotter hun weg vinden en tijd besparen. Een win-win situatie voor iedereen!'

Annelies Storms, schepen van Facility Management

Het ontwerpvoorstel van TRANS Architectuur Cvba kwam het meest tegemoet aan de eisen van de Stad. Met hun goed doordacht en functioneel plan konden ze de Stad overtuigen. Niet alleen maakten ze een goede ruimtelijke vertaling van ontmoeting en samenwerking tussen de verschillende gebruikers, maar ze legden ook een realistische kostenanalyse voor.

Uitbreiding van de Freinetschool ’t Groen Drieske

Dankzij de renovatie kan Freinetschool ’t Groen Drieske een uitbreiding realiseren van 120 plaatsen en zo uitgroeien tot een basisschool met 360 plaatsen. Een uitbreiding die meer dan nodig is, gezien de capaciteitsdruk in Gentbrugge. De kleuterafdeling blijft op de huidige locatie van Freinetschool ’t Groen Drieske, de lagere afdeling verhuist naar het dienstencentrum.

'Gentbrugge is een wijk met een schooltekort. Door deze uitbreiding zetten we een stap vooruit en kan 't Groen Drieske verder groeien. Ik ben ook tevreden dat in het ontwerp rekening gehouden wordt met luchtkwaliteit en geluidshinder door het viaduct. Dit is het eerste scholendossier in Gent waar dit op die wijze gebeurt.'

Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs

Bezorgdheden over luchtkwaliteit en geluidsoverlast

Bij het kenbaar maken van de plannen werden er vanuit de buurt en de ouders bezorgdheden geuit over de luchtkwaliteit en de mogelijke geluidsoverlast door de nabijheid van de E17. Daarom besliste de Stad Gent om extra metingen voor lucht en geluid uit te voeren op de site. Nergens werd de Europese jaargrenswaarde inzake stikstofdioxide overschreden en ook de advieswaarde van de Wereldgezondheidsorganisatie inzake het geluidsniveau wordt gerespecteerd. 

Om tegemoet te komen aan de geuite bezorgdheden vraagt de Stad aan het ontwerpteam om bij het ontwerp rekening te houden met de nabijheid van de autosnelweg E17 en om de blootstelling aan fijn stof en geluid maximaal te beperken, zowel binnen als buiten het gebouw. 

Aan de slag

Het ontwerpteam begint eerstdaags aan het ontwerpproces en mikt erop om na de zomer naar buiten te komen met een eerste voorontwerp. Dan wordt ook een infomarkt voor de buurt georganiseerd. Daarna werken ze verder naar een definitief ontwerp. Eens dit goedgekeurd is, kunnen de effectieve renovatiewerken voorbereid worden en zal de Stad nagaan of een tijdelijke herhuisvesting van de huidige gebruikers nodig is.

Contact

 • Laurens Teerlinck, kabinet schepen Rudy Coddens, schepen Astrid De Bruycker, schepen Annelies Storms, gsm 0484 68 12 59, e-mail laurens.teerlinck@stad.gent
 • Nele Vanhooren, Projectcommunicator Dienst Stedelijke Vernieuwing, tel. 09 266 82 37 nele.vanhooren@stad.gent

Bevoegd

 • Medium square elke decruynaere

  Elke Decruynaere

  Schepen van Onderwijs, Opvoeding, Gezinsbeleid, Outreachend Werk en Jeugd, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 78, e-mail schepen.decruynaere@stad.gent

 • Medium square annelies storms

  Annelies Storms

  Schepen van Feesten en Evenementen, Facility Management, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 45, e-mail schepen.storms@stad.gent

Betrokken

 • Medium square 20190104 av mathias de clercq

  Mathias De Clercq

  Burgemeester, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 54 00, e-mail mathias.declercq@stad.gent

 • Medium square filip watteeuw

  Filip Watteeuw

  Eerste schepen en schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 97, e-mail schepen.watteeuw@stad.gent

 • Medium square sofie bracke

  Sofie Bracke

  Schepen van Economie, Handel, Sport en Haven, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 80,
  e-mail schepen.bracke@stad.gent

 • Medium square sami souguir

  Sami Souguir

  Schepen van Cultuur, Stadsontwikkeling en Ruimtelijke Planning, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, e-mail sami.souguir@stad.gent

 • Medium square tine heyse

  Tine Heyse

  Schepen van Milieu, Klimaat, Wonen en Noord-Zuid, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 54 30
  e-mail schepen.heyse@stad.gent

 • Medium square mieke van hecke

  Mieke Van Hecke

  Schepen van Burgerzaken en Protocol en Ambtenaar van de Burgerlijke Stand, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, e-mail mieke.vanhecke@stad.gent

 • Medium square astrid de bruycker

  Astrid De Bruycker

  Schepen van Gelijke Kansen, Welzijn, Participatie, Buurtwerk en Openbaar groen, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, e-mail astrid.debruycker@stad.gent

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.