Lisa Lambrechts wint 4e Scriptieprijs DiverGent

Gustave_Vanaise_-_De_neger_en_ik bis.jpg
  • jpg

Gustave Vanaise, Le nègre et moi (1886)

Op dinsdag 5 februari 2019 hebben de Stad Gent en de Universiteit Gent de Scriptieprijs DiverGent uitgereikt aan Lisa Lambrechts. De prijs huldigt de meest vernieuwende masterscriptie waarin de gender- of diversiteitsthematiek een centrale rol speelt.

De Scriptieprijs DiverGent

Lisa Lambrechts wint de Scriptieprijs DiverGent met de scriptie ‘Constructing the image of Blacks: Beeldvorming van zwarten in de negentiende-eeuwse Belgische kunst (ca. 1850 – 1897)’. Ze ontvangt als winnaar onder meer een cheque van 500 euro.

De Scriptieprijs DiverGent 2019 werd voor de vierde maal uitgereikt, door vicerector van de UGent prof. dr. Mieke Van Herreweghe en schepen van Gelijke Kansen Astrid De Bruycker. De prijs is een waardering en erkenning voor het werk dat studenten van de UGent realiseren op het vlak van reflectie over gender, diversiteit en identiteit in een steeds veranderende wereld.

Een jury van 15 personen, bestaande uit professoren en onderzoekers uit zeer verschillende disciplines, beleidsmedewerkers van de Stad Gent en de UGent, redactieleden van tijdschriften en externe experts, koos uit 17 sterke kandidaturen uiteindelijk drie laureaten.

'Met de DiverGent-prijs willen we maatschappelijk engagement bij studenten aanmoedigen. De winnaar maakt duidelijk dat we verder moeten inzetten op het kritisch bevragen van de reeds geschreven geschiedenissen, dekolonisatie van het curriculum en het ontwikkelen van diversiteitscompetenties van lesgevers. Daarom dient onderzoek met een sterke maatschappelijke relevantie ondersteund en gewaardeerd te worden. Dit is noodzakelijk als we als universiteit volop in de wereld willen staan en daarom koesteren we deze prijs.' Vicerector prof. dr. Mieke Van Herreweghe (Universiteit Gent)

De winnende scriptie

De onderzoeksvraag van de scriptie laat zich samenvatten als: “op welke manier verhouden de besproken negentiende-eeuwse kunstwerken van Belgische kunstenaars waarop zwarten gerepresenteerd worden zich tot het ideologische kader van hun specifieke historische context en kunnen er in hun beeldvorming gelijkenissen of verschillen gevonden worden?”

Ook kunstwerken met een Gentse link worden in de scriptie behandeld. Weinig Gentenaren kennen bijvoorbeeld het verhaal van Sakala, een twaalfjarige Congolese jongen die door Lieven Van de Velde – een agent onder Leopold II – in december 1885 naar Gent werd gebracht. We vinden zijn aanwezigheid op verschillende plaatsen in Gent, waaronder een monument in het Citadelpark waarop zijn beeltenis pronkt. Aan de manier waarop hij werd weergegeven in het fin-de-siècle België kan opgemaakt worden hoe stereotypes bepalend waren in zijn beeldvorming.

'Via mijn deelname aan de DiverGent-prijs wil ik bijdragen tot een grotere bewustwording omtrent de thematiek van de Belgische kolonisatie van Congo in de negentiende eeuw. De DiverGent-prijs is een geweldig startpunt om het belang van dit soort postkoloniale problematieken aan te kaarten.' Lisa Lambrechts, winnares Divergent scriptieprijs 2019
'Academisch onderzoek daagt ons uit om te durven denken. En soms ook: te durven her-denken. We moeten durven buiten het eigen referentiekader treden. Dat doen we door continu in dialoog te gaan met de Gentenaars en hun verenigingen, in al hun diversiteit. Maar ook maatschappelijk relevant onderzoek, zoals de drie scripties die vandaag voorliggen, reikt ons een andere bril aan om naar de samenleving te kijken. De DiverGent Scriptieprijs is een uiting van onze waardering daarvoor.' Astrid De Bruycker, schepen van Gelijke Kansen

De andere laureaten

De andere laureaten, Joren Buyck en Melissa Dierckx, krijgen allebei een eervolle vermelding en een kleine attentie voor hun masterscriptie, respectievelijk: “Managing their way to the top? Een onderzoek naar de sociale dynamieken op de werkvloer bij lesbische en biseksuele leidinggevende vrouwen” bij de Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen, en “Het proportioneel universalisme in de Huizen van het Kind” bij de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen.

De drie laureaten komen in aanmerking voor publicaties; van een Engelstalig artikel bij het Journal of Diversity and Gender Studies (DiGeSt) en bij het Nederlandstalige tijdschrift Samenleving en Politiek. Alle deelnemende scripties kunnen geraadpleegd worden via de expertendatabank van de Beleidscel Diversiteit en Gender.

Favicon for ugent.be Lees meer over de Scriptieprijs DiverGent ugent.be

Contact

Bevoegd

Betrokken

Contacteer ons

Gerelateerde onderwerpen

Ontvang het laatste Stad Gent nieuws via RSS.

Of abonneer handmatig met de Atom URL