Plaatsnaamgeving in Zwijnaarde: Tij-armpad, Scheldepad en Athenastraat

Voor de nieuwe wegenis aan de Bovenschelde, de R4 en de E40 binnen het project bedrijventerrein Eiland Zwijnaarde werden de namen 'Tij-armpad', 'Scheldepad' en 'Athenastraat' definitief vastgelegd. Dat heeft de Gentse gemeenteraad beslist op 17 december 2018.

Het Stadsarchief bezorgde een selectie van toponiemen die aanleunen bij deze locatie. Na toetsing op gelijkluidendheid werd geen enkel voorgesteld toponiem weerhouden. Op deze locatie zal een innovatief bedrijventerrein worden ontwikkeld (Tech Lane Ghent Logistics en Tech Lane Ghent Science Park). Binnen dit kader werd de UGent betrokken bij de plaatsnaamgevingsprocedure en die stelde de namen voor de twee nieuwe fiets- en wandelpaden voor. De gekozen namen zijn 'Tij-armpad' en 'Scheldepad'.

Deze plaatsnamen hebben de volgende betekenis:

  • Tijarm is de term waarmee de oude Schelde in Gentbrugge-Destelbergen-Melle en de oude Schelde in Merelbeke wordt aangeduid. Bovendien verwijst de naam 'Tij-armpad' naar de nabijheid van de Tijarm. De taalambtenaar wou in deze plaatsnaam een koppelteken gebruiken om de samenstelling zo leesbaarder te maken (tij-arm);
  • De naam 'Scheldepad' verwijst naar de nabijheid van de Schelde.

De verwijzing naar topografische kenmerken bij deze twee plaatsnamen sluit aan bij de naam van het Eiland, die ook omgeven is door water.

Het Stadsarchief bezorgde de naam voor de nieuwe straat. De gekozen naam is 'Athenastraat', die naar de wetenschap (universiteit) verwijst en dus gekoppeld kan worden aan het innovatieve bedrijventerrein dat op deze locatie zal komen. Athena is de Griekse godin van de wijsheid, maar ook de godin van de helderheid van geest, van het bedaard en kalm overleg, van de filosofen en van alle beoefenaars van de wetenschap.

Contact

Bevoegd

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.