Brugfiguren maken het verschil in het secundair onderwijs

302654 dsc 2712 19114e large 1549273955

Onderwijscentrum Gent en Arteveldehogeschool onderzochten bij ouders, directies, brugfiguren, jongeren en beleidsverantwoordelijken de gevolgen van de aanwezigheid van een brugfiguur op school. Het onderzoek wees uit dat de brugfiguren zorgen voor een versterking. Ze wegen op het preventieve beleid, brengen een verandering in de beeldvorming naar kansarme gezinnen en zorgen voor bijkomende communicatie.

Brugfiguren in het secundair onderwijs

Sinds 2015 zet de Stad Gent, door middel van een proefproject, brugfiguren in de eerste graad van 8 secundaire scholen in. Samen met Arteveldehogeschool bekeek het Onderwijscentrum Gent de effecten daarvan.

'We wisten al dat ouderbetrokkenheid een verschil maakt in het basisonderwijs. Vandaar de keuze van het Gentse beleid om een proefproject uit te rollen in 8 secundaire scholen. Dit met een focus op de eerste graad, gezien de overstap toch een grote stap is. Samen met Arteveldehogeschool hielden we hun werking tegen het licht en ook daar zien we dat ze een verschil maken voor de school, de jongeren en de ouders.'

Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs

Resultaten van het proefproject

Het proefproject loopt op zijn einde en het onderzoek wees uit dat de brugfiguren zorgen voor bijkomende acties zoals huisbezoeken, openklasdagen en extra beschikbaarheid tijdens het oudercontact. Door de benadering en de extra communicatie van de brugfiguur is er een verhoogde aanwezigheid van de ouders en zorgen ze voor een effectieve steun van de gezinnen. De brugfiguur brengt ook extra informatie over gezinscontexten binnen in de school en verduidelijkt wat er in de buurt aan initiatieven en netwerken aanwezig is. De verschillende brugfiguren staan bovendien in contact met elkaar, waardoor de ervaringen van de verschillende scholen met elkaar gedeeld worden. Er komen meer samenwerkingen tot stand en de school, de ouders, de jongeren en de buurt vinden vlugger de weg naar elkaar.

Brugfiguren verhogen de betrokkenheid

De overgang van een basisschool naar een secundaire school is niet altijd evident. Zowel voor de jongeren als voor de ouders. De afstand is letterlijk én figuurlijk, de jongere zit niet meer op het schooltje om de hoek. Ook houden de jongeren soms (doelbewust) hun ouders verder af van het schoolgebeuren. Ze eisen als het ware hun vrijheid op. Brugfiguren trachten die afstand te verkleinen, door bijvoorbeeld ouders uit te nodigen voor een koffiemoment of door de ouders blijvend aan te spreken, niet alleen aan de schoolpoort, maar ook telefonisch.

Studiedag op 8 februari

Op vrijdag 8 februari 2019 vindt de studiedag 'bruggen bouwen tussen school en gezin in het secundair onderwijs: samen bouwen aan een partnerschapsmodel' plaats. Het zijn brugfiguren die de bruggen mee helpen bouwen. Ze versterken zo de band tussen ouders en de school met daarbij het kind als centraal uitgangspunt. Voor het eerst deden ze dat ook in secundaire scholen.

De resultaten van dit proefproject en het onderzoek vertalen zich in een gratis studiedag, waar ook de publicatie met de resultaten voorgesteld zal worden.

 

Contact

 

Bevoegd

  • Medium square elke decruynaere

    Elke Decruynaere

    Schepen van Onderwijs, Opvoeding, Gezinsbeleid, Outreachend Werk en Jeugd, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 78, e-mail schepen.decruynaere@stad.gent

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.