Vlotter en duurzamer naar het werk via SPITS

303637 spits d9b2fd large 1550134380

Vlotter en duurzamer richting de bedrijven in het zuiden van Gent. Dat is het opzet van SPITS, het nieuwe mobiliteitscoördinatiecentrum voor Gent. Vanaf begin april helpen de mobiliteitsexperts van SPITS ondernemers in de zuidelijke mozaïek met begeleiding op maat en een concreet mobiliteitsaanbod.

De zuidelijke mozaïek floreert

De bedrijventerreinen in de zuidrand van Gent, bekend als de zuidelijke mozaïek, floreren. Eiland Zwijnaarde, The Loop en andere zijn in volle ontwikkeling en de Stad Gent wil daar onder andere onder de noemer 'Tech Lane Ghent' de economische activiteit verder uitbouwen. Dat brengt ook mobiliteitsuitdagingen met zich mee, en dus wordt die ontwikkeling gekoppeld aan een toekomstgerichte mobiliteitsvisie.

SPITS

Begin 2018 heeft de Stad een projectoproep gelanceerd voor de uitbouw van een mobiliteitscoördinatiecentrum voor de Zuidelijke Mozaïek van Gent. Deze opdracht werd gegund aan een consortium onder leiding van het Gentse mobiliteitsadviesbureau Traject. Dit consortium zal het mobiliteitscoördinatiecentrum uitrollen onder de naam 'SPITS'.

SPITS zal het mobiliteitsmanagement op een overkoepelend niveau invullen en coördineren. De mobiliteitsexperten van SPITS kunnen werkgevers ondersteunen bij de uitwerking van hun intern mobiliteitsbeleid en hen concrete, duurzame en innovatieve mobiliteitsoplossingen aanbieden.

'Bedrijven die lid worden van SPITS kunnen naast kwaliteitsvolle begeleiding door ervaren mobiliteitsexperten ook rekenen op toegang tot verschillende vervoersoplossingen. Op die manier zullen niet alleen hun werknemers maar ook leveranciers sneller tot bij hen geraken.' 

Sofie Bracke, schepen van Economie, Handel en Haven 

Begeleiding en oplossingen

In eerste instantie gaat SPITS de volgende maanden het gesprek aan met bedrijven die mee in zee willen gaan. Vanaf het moment dat SPITS echt van start gaat, wordt de mobiliteitsbehoefte van die bedrijven in kaart gebracht en worden er mogelijkheden voorgesteld om de verplaatsingen van hun werknemers te verbeteren en duurzamer te maken. SPITS gaat dan op zoek naar vervoersaanbieders om bijvoorbeeld shuttles, pendelfietsen of andere oplossingen aan te kunnen bieden. In de eerste maanden die nu volgen, gaat SPITS op zoek naar het juiste model om al die diensten te kunnen aanbieden.

'Om de bereikbaarheid van de bedrijven in het zuiden van Gent te garanderen, moeten we op zoek naar alternatieven. Duurzamer, collectiever en minder filegevoelig. SPITS zal voor bedrijven de beste oplossingen zoeken én aanbieden.'

Filip Watteeuw, schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw

Informatie

De operationele start van SPITS is voorzien in april 2019. Bedrijven die meer informatie willen, kunnen nu al contact opnemen met:

 • Vincent Meerschaert, gsm 0473 98 07 96, e-mail vincent@spits.gent
 • Helena De Bruycker, tel 09 312 34 33, e-mail helena@spits.gent

Bevoegd

 • Medium square filip watteeuw

  Filip Watteeuw

  Eerste schepen en schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 94, e-mail schepen.watteeuw@stad.gent

 • Medium square sofie bracke

  Sofie Bracke

  Schepen van Economie, Handel, Sport en Haven, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, gsm 0473 83 75 82 ,
  e-mail schepen.bracke@stad.gent

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.