Grootschalig onderzoek toont grote tevredenheid aan bij de Gentse bibliotheekgebruiker

303550 de%20krook f17601 large 1550068690

De Krook en de Gentse wijkbibliotheken scoren goed bij hun bezoekers. Dat blijkt uit de resultaten van een grootschalig gebruikersonderzoek. Vooral de collectie en het aanbod, maar ook de dienstverlening, het activiteitenaanbod en de openingsuren zorgen voor tevreden geluiden. Qua infrastructuur is er wel nog ruimte voor verbetering.

In januari 2019 maakte de VVBAD (Vlaamse Vereniging van Bibliotheek, Archief en Documentatie) de resultaten bekend van het grootschalige gebruikersonderzoek dat voor de tweede keer door de VUB-onderzoeksgroep TOR werd uitgevoerd bij (dit keer) 107 openbare bibliotheken. Gent scoort hierin uitzonderlijk goed. Het vorige onderzoek dateert inmiddels van 2004 en maakt dus een interessante vergelijking mogelijk.

Uit de algemene resultaten blijkt enerzijds dat de bibliotheek als instelling in veertien jaar tijd sterk is geëvolueerd, van ‘duf naar hip’, en anderzijds dat de tevredenheid van de gebruiker gestegen is over de hele lijn. Zo ook in Gent voor het netwerk van Bibliotheek De Krook (hoofdbibliotheek en veertien wijkbibliotheken).

In Gent peilt dit onderzoek ook meteen naar de tevredenheid over de nieuwe werking sinds de verhuis van de hoofdbibliotheek naar De Krook, en die blijkt heel groot te zijn. De gestegen uitleencijfers (ook in de wijkbibliotheken) én de bijna vier miljoen bezoeken aan De Krook op nog geen twee jaar tijd toonden al aan dat de gebruiker vlot de weg vindt naar de bibliotheek. Hij blijkt nu ook erg tevreden over zijn ervaring met het Gentse bibliotheeknetwerk. Kritische signalen zijn er wel nog over enkele infrastructurele tekorten én over de kinderziekten van een nieuwe werking in een nieuw gebouw.

De Gentse gebruiker is (nog meer dan in 2004) in het bijzonder tevreden over de collectie en het aanbod alsook over de dienstverlening en leenvoorwaarden, het uitgebreide activiteitenaanbod, het personeel (wat vriendelijkheid, bekwaamheid en hulpvaardigheid betreft) en de openingsuren. De lagere scores hebben voornamelijk betrekking op de infrastructuur, met name de signalisatie en de fietsenstalling (die in de hoofdbibliotheek nog niet beschikbaar was op het moment dat de enquête werd afgenomen). Qua flexibiliteit, schikking en vindbaarheid van de collectie en de snelheid en beschikbaarheid van het personeel krijgt de bibliotheek een vergelijkbare score als vorige keer. Niet bevraagd in het onderzoek, maar wel regelmatig vernoemd in de opmerkingen zijn de liften (beperkt aantal en trage snelheid) en de toiletten (voornamelijk het schaarse aanbod). In de opmerkingen vinden we ook opvallend veel lof terug voor de wijkbibliotheken (zowel over de vriendelijkheid van het personeel, de collectie als de openingsuren).

'Sinds de bevraging werden inmiddels een aantal verbeteringen doorgevoerd zoals het locatie-onafhankelijk terugbrengen ter bevordering van de flexibiliteit van de rijke collectie en de afwerking van de fietsstalling aan De Krook. Andere bijsturingen zitten in de pijplijn zoals het aanpassen van de signalisatie later dit voorjaar in de hoofdbibliotheek én er worden extra toiletten in de planning voorzien. De Stad zet verder in op het netwerk, door in deze legislatuur maar liefst drie wijkbibliotheken te vernieuwen (Gentbrugge, Oostakker en Wondelgem). In april zal ook de omgeving rond De Krook klaar zijn. Iets om naar uit te kijken!'

Sami Souguir, schepen van Cultuur

Contact

  • Nathalie De Neve, coördinator-expert Publieksprocessen Bibliotheek De Krook, gsm 0485 59 69 34, e-mail nathalie.deneve@stad.gent

Bevoegd

  • Medium square sami souguir

    Sami Souguir

    Schepen van Cultuur, Stadsontwikkeling en Ruimtelijke Planning, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 54 80, e-mail sami.souguir@stad.gent,

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.