Stad Gent neemt kennis van eindrapport procesaudit MSK

Op donderdag 21 februari 2019 heeft het college van burgemeester en schepenen kennisgenomen van het eindrapport van de procesaudit met betrekking tot het onderzoek naar de authenticiteit en de herkomst van Russische avant-gardekunst uit de collectie van de Stichting Dieleghem in het kader van de bruikleen die door het Museum voor Schone Kunsten (MSK) werd afgesloten.

In navolging van de commotie rond de authenticiteit van de Russische werken van de Stichting Dieleghem in het MSK heeft de Stad Gent op 7 en 14 maart 2018 een audit bij Ernst & Young Special Business Services bevolen. Bij die audit werd gekeken of de internationale richtlijnen inzake bruiklenen werden gevolgd. Daarnaast werd onderzocht of het MSK handelde conform de internationale referentiepraktijken in andere musea.

Hiervoor werden de bestaande regels, procedures, afspraken en best practices bekeken. Daarnaast werden interviews afgenomen met betrokken personeelsleden van het MSK en vertegenwoordigers van een aantal internationaal erkende referentiemusea. Ook de onderliggende documenten en gegevens van het onderzoek van authenticiteit en herkomst door het MSK werden gedetailleerd in kaart gebracht.

Het resultaat van de audit moest de Stad Gent toelaten om eventuele maatregelen te nemen om een herhaling van mogelijke onzorgvuldigheden te voorkomen en procedures te verbeteren.

Na verdere analyse en vertrouwelijke bespreking van de inhoud van het rapport in de gemeenteraadscommissie cultuur, het directiecomité en de raad van bestuur van het AGB Kunsten en Design, zullen de procedures verder bekeken worden en waar nodig aangepast of verfijnd.

'Op 22 februari 2019 heeft het college van burgemeester en schepenen met onmiddellijke ingang en in afwachting van een hoorzitting, de terbeschikkingstelling van Marie-Catherine de Zegher aan het AGB Kunsten en Design (deel MSK) als museumdirecteur beëindigd. Deze terbeschikkingstelling was reeds voordien voorlopig opgeschort in afwachting van de resultaten van de audit.'

Bram Van Braeckevelt, schepen van Personeel

Door dit besluit wordt het betrokken personeelslid toegevoegd aan het departementshoofd van het departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd van de Stad Gent. Gelet op de lopende interne tuchtprocedure, de contractuele vertrouwelijkheid van het auditrapport en het inmiddels strafrechtelijk beslag van het rapport en zijn bijlagen bij Ernst & Young Special Business Services, worden namens de Stad Gent geen verdere verklaringen hierover afgelegd.

 

Contact

Bevoegd

  • Medium square bram van braeckevelt

    Bram Van Braeckevelt

    Schepen van Personeel, Werk en Sociale Economie, Openbare Netheid en Toerisme, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 40, e-mail bram.vanbraeckevelt@stad.gent

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.