Gent stad met meeste elektrische taxi’s

304621 tax%202018%20facebook%201080%20x%201080%20gent%20 %20kopie df4d4c large 1550841307

In Gent rijden momenteel 13 elektrische taxi’s rond. In geen enkele andere Vlaamse stad rijden er zoveel. Daarom starten Bond Beter Leefmilieu, de Belgische taxifederatie (GTL) en de Stad Gent een campagne om mensen aan te moedigen om bij het bestellen van een taxi te vragen naar een elektrisch exemplaar. Zo verbetert de luchtkwaliteit. De rit is bovendien geen cent duurder dan een 'gewone' taxirit.

'De Stad Gent heeft met verve aangetoond dat je op zeer korte tijd een taxivloot kunt vergroenen door vergunningen voor te behouden voor elektrische voertuigen en door een aankooppremie uit te reiken.'

Bart Dumoulin, Bond Beter Leefmilieu (BBL)

Veel voordelen

De Stad Gent steunt de campagne van Bond Beter Leefmilieu en de overstap naar een volledig elektrische taxivloot voluit.

'We willen op termijn naar een volledig elektrische taxivloot in Gent en willen daarom nu ook de klanten verleiden om gebruik te maken van die elektrische taxi’s. We hebben dit jaar ook budget voorzien om de eerste snellaadpaal voor de taxisector uit te rollen.'

Filip Watteeuw, schepen van Mobiliteit

Kleurrijke affiches in cafés en restaurants wijzen vanaf maandag 25 februari 2019 op de voordelen van elektrische taxi’s: frisse lucht voor de stad, geruisloos en niet duurder dan een andere taxi. Toeristische trekpleisters, bedrijven, ziekenhuizen en woonzorgcentra krijgen allemaal info op maat over de elektrische taxi. Dit maakt onderdeel uit van het project 'Clean Power for Taxis', dat de ambitie heeft om in 2020 minstens 10% van de Vlaamse taxivloot elektrisch te laten rijden.

'Taxibedrijven die de stap zetten naar elektrische mobiliteit worden in Gent beloond met een aankooppremie van 3.000 euro per voertuig. Dit past binnen de doelstelling om tegen 2025 alle Gentse taxi’s elektrisch te laten rijden. Elektrische voertuigen stoten lokaal minder fijn stof uit en zorgen voor minder geluidsoverlast.'

Tine Heyse, schepen van Milieu

Steeds meer elektrische taxi’s

In 2017 startten BBL en GTL met het begeleiden van steden, gemeenten en hun taxi-ondernemingen bij de overstap naar elektrische taxi’s. Ondertussen rijden er in Gent 13 elektrische taxi’s. Leuven, voortrekker van het eerste uur, volgt op de voet met een vloot van 10. In totaal rijden er in Vlaanderen 30 schone e-taxi’s rond.

Contact

 • Bart Dumoulin, Projectmanager Bond Beter Leefmilieu, tel. 02 282 19 47
 • Roel Vanderbeuren, woordvoerder schepen Filip Watteeuw, gsm 0494 70 76 30, e-mail roel.vanderbeuren@stad.gent
 • Pierre Steenberghen, GTL, gsm 0496 39 70 43
 • Beeldmateriaal van e-taxi’s in Vlaanderen op te vragen bij Kris Van Rossem, gsm 0497 44 62 17, e-mail kris.van.rossem@bblv.be

Over Bond Beter Leefmilieu

Bond Beter Leefmilieu werkt samen met organisaties, burgers, overheden en ondernemingen, met één doel: de transitie maken naar een duurzame, hernieuwbare samenleving. Om dat te realiseren, hebben we een omslag nodig op het vlak van energie, mobiliteit, grondstoffen, voeding en ruimtelijke ordening.

Over GTL

G.T.L. of de Nationale Groepering van ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur is een beroepsvereniging die in 1964 werd opgericht. GTL groepeert zowel zelfstandige chauffeurs als bedrijven die loontrekkende chauffeurs tewerkstellen. Haar doel is de taxi- en locatiesector te promoten en de beroepsbelangen te verdedigen.

Bevoegd

 • Medium square filip watteeuw

  Filip Watteeuw

  Eerste schepen en schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 94, e-mail schepen.watteeuw@stad.gent

 • Medium square tine heyse

  Tine Heyse

  Schepen van Milieu, Klimaat, Wonen en Noord-Zuid, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 54 31,
  e-mail schepen.heyse@stad.gent

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.