Stad Gent en OCMW Gent voortaan onder één vlag

304714 medewerkers%20nieuwe%20merkstrategie c964e2 large 1551098462

De Stad Gent en OCMW Gent zullen voortaan als één merk en met een gemeenschappelijke huisstijl en strategie communiceren. Dat is het gevolg van de integratie van de Stad Gent en het OCMW Gent tot één organisatie. De Stad Gent wil zo de dienstverlening en de communicatie daarover makkelijker maken voor de Gentenaars.

De Stad Gent en OCMW Gent vormen sinds 1 januari 2019 één geïntegreerde, lokale overheidsorganisatie als gevolg van het Vlaams decreet lokaal bestuur. Dit maakt het mogelijk om het beleid rond welzijn en zorg vanuit één strategie op te zetten. Dit zal zich ook vertalen in de communicatie. Het college van burgemeester en schepenen kwam een nieuwe merkafspraak overeen, waarbij de communicatie voortaan zal vertrekken vanuit het merk Gent en de huisstijl van de Stad Gent. Er zal een overgangsperiode zijn waarbij het eengemaakte merk voorzichtig wordt opgebouwd. In sommige gevallen zullen nog beide logo’s gebruikt worden in de communicatie.

'De eengemaakte organisatie moet zich ook weerspiegelen in onze communicatiestrategie. Er komt één website en één gemeenschappelijk stadsmagazine. We werken ook verder aan een breed toegankelijke dienstverlening en communicatie gericht op alle Gentenaars. Gentinfo neemt bijvoorbeeld al een tijd ook de OCMW vragen aan en met succes.' 

Mathias De Clercq, burgemeester

'Onze 10.000 medewerkers vormen nu één betrokken, creatieve organisatie. En daarbij hoort één identiteit. En dat ondersteunen we ook concreet. Er is al één digitale werkplek en intranet voor alle medewerkers. En dit jaar gaan we naar één personeelsmagazine. Ik geloof hard in de waarden die we delen. Open communicatie, samenwerken en slim blijven vernieuwen.'

Mieke Hullebroeck, algemeen directeur

Contact

Bevoegd

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.