Aanmeldingen Gents basisonderwijs starten op 1 maart

304906 aanmeldingen%20basisonderwijs 848480 large 1551268706

Ouders met een kindje geboren in 2017 en ouders die een andere basisschool wensen, kunnen hun kind vanaf vrijdag 1 maart 2019 (12 uur) aanmelden via de website meldjeaanbasis.gent.be.

Basisonderwijs: opnieuw meer plaatsen dan instappertjes

3.030 Gentse kinderen geboren in 2017 starten volgend schooljaar voor het eerst op de schoolbanken. Ruim 43% van deze kinderen (broers, zussen en kinderen van personeel) werd al ingeschreven tijdens de voorrangsperiode in februari. De overige kinderen kunnen zich vanaf vrijdag 1 maart 2019 (12 uur) tot en met 29 maart 2019 (12 uur) aanmelden via meldjeaanbasis.gent.be. Het tijdstip van aanmelden is niet belangrijk, zolang het maar binnen deze periode valt. Ook oudere kinderen die van school willen veranderen, kunnen aangemeld worden.

Voor de 3.030 kinderen van 2017 zijn er 3.170 plaatsen. Daarmee zijn er voor het derde jaar op rij meer plaatsen dan instappertjes. Voor alle leeftijdsgroepen samen telt het Gentse basisonderwijs bij de start van de aanmeldingsperiode 32.124 plaatsen. Dat zijn er 343 meer dan vorig schooljaar.

Extra plaatsen basisonderwijs

Sinds de eerste capaciteitsproblemen in het basisonderwijs in 2011 trok de Vlaamse regering extra budget uit voor nieuwe schoolplaatsen. Zo komen er in het schooljaar 2019-2020 extra plaatsen bij in onder andere Muzische Leerthuis Melopee, De Klavertjes, Het Tandwiel, Het Eiland, Hippo's Hof, Arkades en GO! Gentbrugge.

'De extra plaatsen zijn zeer welkom, want tegen 2024-2025 verwachten we een tekort van 1.912 plaatsen. We moeten dus blijven investeren in ons onderwijs om de vrije schoolkeuze van de ouders te garanderen'

Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs

Lange wachtrijen vermijden en sociale mix bevorderen

Het Gentse basisonderwijs maakt al 11 jaar gebruik van een aanmeldingssysteem dat vraag en aanbod op elkaar afstemt. Het systeem vermijdt fysieke wachtrijen aan de schoolpoorten en verdeelt de vrije plaatsen objectief en transparant.

Wijkwandelingen

Tijdens een wijkwandeling bezoeken ouders de basisscholen in hun buurt. Ze maken er samen met andere ouders kennis met de dagelijkse klaswerking en vragen aan de directies uitleg over wat voor hen en hun kind belangrijk is.

Maar liefst 880 ouders gingen in groep op bezoek bij 58 scholen in de buurt. Ze deden dat tijdens 34 wandelingen verspreid over 8 weken. Elke ouder kan zijn ervaringen en vragen delen op de Facebookgroep School in je buurt Gent.

Verdeling vrije plaatsen

We proberen elk kind een plaats te geven die het best aansluit bij de voorkeur van de ouders. Is voor een school de vraag groter dan het aanbod, dan komen de kinderen, binnen de groep kansrijk en binnen de groep kansarm, die het dichtst bij de school wonen of van wie de ouders het dichtst bij de school werken eerst aan de beurt.

'Een kind krijgt enkel maar een plaats toegewezen in één van de basisscholen die de ouders aanvinkten. Nooit in een school die niet in het lijstje van de ouders staat. Op die manier respecteren we ten volle de keuzevrijheid van de ouders. Uit een jaarlijkse bevraging van de ouders weten we dat de meeste ouders voor verschillende basisscholen een hoge appreciatie hebben.'

Jean Pierre Verhaeghe, voorzitter Lokaal Overlegplatform Gent Basisonderwijs

Meer dan één school opgeven

Voor een aantal scholen zal de vraag groter zijn dan het aanbod. Daarom is het belangrijk dat ouders meerdere scholen aanduiden, met de school van hoogste voorkeur bovenaan. Dat vergroot de kans op een plaats in een van de voorkeursscholen. Vorig schooljaar kreeg 78% van de kinderen geboren in 2016 een plaats in de school van de eerste voorkeur. Met de broers of zussen van een oudere leerling erbij geteld, steeg dat aantal naar 88%. 3% kreeg geen school toegewezen. In de meeste gevallen ging het over kinderen die maar bij één of twee scholen aangemeld waren. Daarom vraagt het Lokaal Overlegplatform om liefst een vijftal scholen aan te vinken. Uiteindelijk had wel elk kind een plaats.

Informatie

Bevoegd

  • Medium square elke decruynaere

    Elke Decruynaere

    Schepen van Onderwijs, Opvoeding, Gezinsbeleid, Outreachend Werk en Jeugd, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 78, e-mail schepen.decruynaere@stad.gent

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.