1.735 extra plaatsen in het Gentse onderwijs

abdij.jpg
  • jpg

Gent ontvangt 18,54 miljoen euro van Vlaanderen om de tekorten in het onderwijs te verkleinen. Er komen zo 1.735 extra plaatsen bij in de Gentse scholen. De schoolnetten spraken in de lokale taskforce af welke scholen met deze middelen zullen kunnen uitbreiden.

1.735 extra plaatsen in 13 scholen

Volgens de Vlaamse capaciteitsmonitor moeten er in Gent tegen het schooljaar 2024-2025 1.912 extra plaatsen komen in het basisonderwijs en 4.268 extra plaatsen in het secundair. Het extra budget van 18.54 miljoen euro vanuit Vlaanderen maakt het alvast mogelijk om nu reeds 1.735 bijkomende plaatsen te voorzien in de verschillende onderwijsnetten, verspreid over 13 scholen in heel Gent.

De schoolnetten keken in de lokale taskforce 'Capaciteit' naar de wijken en studierichtingen waar de druk het hoogst is. Omwille van de maximale vrije schoolkeuze wordt de uitbreiding daar eerst doorgevoerd. Er komen daardoor plaatsen bij in het gewoon en buitengewoon onderwijs, in het basis- en het secundair onderwijs.

'Deze 1.735 plaatsen zijn erg welkom. Als we op dit tempo verder kunnen werken, voorkomen we het voorspelde tekort. Het Gentse stadsbestuur wil daarvoor maximaal samenwerken met de volgende Vlaamse regering om tot een meerjarenmasterplan, met het nodige budget, te komen.' Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs

Abdij in Drongen en zwembad Rosas worden een school

In het stedelijk onderwijs komen er 120 plaatsen bij in Freinetbasisschool 't Groen Drieske en 220 op de campus van de Offerlaan. De lagere afdeling van de Freinetbasisschool 't Groen Drieske zal verhuizen naar het Dienstencentrum van Gentbrugge, waar het met dienst burgerzaken, de nieuwe bibliotheek, het deeltijds kunstonderwijs en de politie in 1 gebouw zal samenhuizen. De opening is voorzien voor 2022. De campus van de Offerlaan zal in 2023 groeien met 220 extra plaatsen of 10 nieuwe klassen.

Het GO! zal in totaal 260 nieuwe plaatsen voorzien. Er komen 80 plaatsen bij in het basisonderwijs, meer bepaald in BSGO Voskenslaan en in MPI De Oase (vanaf 2021). Met die laatste capaciteitsuitbreiding wordt er beantwoord aan de verhoogde noden in het buitengewoon onderwijs. Het secundair onderwijs kan binnen het GO! rekenen op 180 nieuwe plaatsen in de Gentse rand. Zo komen er vanaf 2022 80 extra plaatsen in het Einstein Atheneum in Oostakker. Het Atheneum Mariakerke zorgt op zijn beurt voor 100 extra plaatsen vanaf 2022.

 

In het katholiek basisonderwijs komen er 81 extra plaatsen bij. Dat wordt gerealiseerd dankzij een grondige renovatie in de Basisschool Onze-Lieve-Vrouw Visitatie en een nieuwbouw (met klassen, een ruimere turnzaal en een nieuw onthaal) in Sancta Maria, voorzien in 2021.

In het katholiek secundair onderwijs komt er een uitbreiding van 1.054 plaatsen in zowel ASO-, BSO-, KSO- als TSO-richtingen:

  • Sint-Barbaracollege verbouwt ten laatste tegen 1 september 2023 een vleugel van de Oude Abdij te Drongen en komt zo tot 180 extra plaatsen.
  • Sint-Bavohumaniora bouwt naast de Groenzaal een nieuwbouw, renoveert ook aanpalende herenhuizen en koppelt zo traditie aan innovatie. Ze verwachten 217 extra plaatsen vanaf september 2022. 
  • Kunsthumaniora Sint-Lucas renoveert het internaat voor 147 extra plaatsen tegen september 2021.
  • IVV Sint-Vincentius voorziet een renovatie én een nieuwbouw en zal starten met 300 extra inschrijvingen vanaf september 2021.
  • Het Onze-Lieve-Vrouwe-Instituut zal niet-gebruikte ruimtes onder handen nemen voor 60 extra plaatsen.
  • EDUGO campus De Brug zorgt vanaf september 2019 voor een nieuwe invulling van het zwembad Rosas en zal op die manier 150 extra plaatsen creëren.

Contact

  • Voor het stedelijke onderwijs: Ann Fritsché, Coördinerend directeur basisonderwijs, tel. 09 268 21 66, e-mail ann.fritsche@stad.gent

Bevoegd

Contacteer ons

Gerelateerde onderwerpen

Ontvang het laatste Stad Gent nieuws via RSS.

Of abonneer handmatig met de Atom URL