Gentse Raconteurs verzamelen wijkverhalen op digitaal platform

307087 foto%20oproep%20raconteurs brecht 6f8d94 large 1553071629

Voortaan zijn alle verhalen van de Gentse Raconteurs terug te vinden op een nieuw digitaal verhalenplatform. De Raconteurs schrijven verhalen en getuigenissen neer over boeiende bewoners en leggen zo de ziel van hun wijk bloot. Op het platform kunnen Gentenaars verhalen lezen én zelf verhalen en getuigenissen van mensen uit hun wijk opladen.

Op het platform www.raconteurs.gent staan alle verhalen en getuigenissen over de Gentse wijken, gemaakt door de Dienst Beleidsparticipatie van de Stad Gent en door de Gentse Raconteurs. Geïnteresseerden kunnen er verhalen lezen, bekijken en beluisteren, liken, delen en erop reageren. Een digitale kaart van Gent biedt een overzicht, en ook een selectie per wijk of thema is mogelijk. Iedereen kan bovendien zelf een verhaal toevoegen: over een bijzondere plek, een speciale gebeurtenis of een markante figuur.

'Mensen en hun verhalen geven onze stad haar ziel. Raconteurs.gent is een schatkamer aan verhalen van 101 verschillende Gentenaars. Samen tekenen ze de staat van de stad op. We nodigen iedereen van harte uit zich te laten verrassen of ontroeren, en zelf een verhaal achter te laten.'

Astrid De Bruycker, schepen van Participatie

Verhalen als brug tussen verleden en toekomst

Het Gentse Stadsbestuur zet al sinds 2003 verhalen in om Gentenaars nauwer te betrekken bij hun wijk en bij het stedelijke beleid. Zo werkte de Dienst Beleidsparticipatie in het verleden al verhalenprojecten uit met voormalige kraanmannen in het kader van het Voorhavenproject (Muide-Meulestede-Afrikalaan), met gewezen textielarbeiders bij de herontwikkeling van leegstaande fabrieken UCO-Braun (Bloemekenswijk) en De Porre (Moscou-Vogelhoek) en met redders naar aanleiding van de renovatie van Badhuis Van Eyck. Hierbij werd telkens aan de hand van verhalen en getuigenissen een brug geslagen tussen het verleden en de toekomst van de site.

Toekomstplannen

De Gentse Raconteurs - mensen die hun wijk in het hart dragen en zelf graag interviewen, schrijven, fotograferen of een passie hebben voor audio of video - gaan onverminderd verder. Intussen staan enkele nieuwe verhalenprojecten in de steigers, zoals rond de Heilig Hartkerk in Sint-Amandsberg (in het kader van het stadsvernieuwingsproject 'En Route'), rond 80 jaar wonen in de blokken van het Scheldeoord (Dampoortwijk) en rond armoede (op initiatief van een Gentenaar). Ook deze verhalen worden binnenkort op het platform verwacht.

De Gentse Raconteurs: verhalen in co-creatie

De Dienst Beleidsparticipatie richt zich de laatste jaren steeds meer op actieve participatie en co-creatie met de Gentenaars. Die lijn wordt doorgetrokken bij het uitwerken van verhalen. In heel wat Gentse wijken zijn nu Raconteurs actief: Gentenaars die als een soort van wijkreporters zelf aan de slag gaan. Ze maken portretten in woord en beeld van bewoners die getuigen over het leven in de wijk. Of ze tekenen menselijke verhalen en getuigenissen op in het kader van een stadsvernieuwingsproject in de wijk. Maar evengoed richten de Raconteurs zich op algemene thema's, zoals wonen, vrede of armoede. Het verhalenplatform raconteurs.gent bundelt al deze Gentse verhalen en getuigenissen nu op één website.

Wie zelf mee op jacht wil gaan naar interessante verhalen in de wijk en wil aansluiten bij de Gentse Raconteurs, kan contact opnemen met David Slosse, via 0475 73 04 64 of raconteurs@stad.gent.

Contact

Bevoegd

  • Medium square astrid de bruycker

    Astrid De Bruycker

    Schepen van Gelijke Kansen, Welzijn, Participatie, Buurtwerk en Openbaar groen, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 66, e-mail astrid.debruycker@stad.gent

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 261.000 inwoners en 78.400 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Meer info via www.stad.gent.