Gentse burger neemt het woord op de tweede Europese top van burgemeesters

307143 eurocities 1840cd large 1553092115

Op donderdag 21 maart 2019 spreekt de Gentse Isabelle Moncarey op de tweede 'Eurocities Mayors Summit' Europese en stedelijke toppolitici aan over het belang van burgerbetrokkenheid in de Europese politiek. Burgemeester Mathias De Clercq staat zijn spreektijd in Brussel af aan Isabelle om te onderlijnen dat Gent het meent met burgerinspraak, ook op Europees niveau.

Het is de eerste keer dat Isabelle Moncarey, een 29-jarige Gentse inwoner die in de sociale sector werkt in Brussel, een Europees politiek publiek toespreekt. Ze zal op de Eurocities Mayors Summit de hand reiken naar de Europese politici om ook op Europees niveau meer in te zetten op de ideeën, inspraak en actiebereidheid van burgers.

Europees Burgerpanel

Isabelle Moncarey was een van de 70 burgers die op 12 februari 2019 mee kwamen discussiëren tijdens het 'Gentse Europees Burgerpanel'. De Stad Gent nodigde toen, op initiatief van de de Europese Commissie, burgers uit om samen 3 ideeën naar voor te schuiven om het sociaal- en klimaatbeleid van Europa te verbeteren. Deelnemers van het burgerpanel konden zich tegelijkertijd opgeven om samen met burgemeester De Clercq naar de Eurocities Mayors Summit te gaan. Uiteindelijk werd Isabelle Moncarey gekozen om in de praktijk te zien hoe de lokale en Europese politiek met elkaar verbonden zijn.

Eurocities

Eurocities is een netwerk van 130 (middel)grote Europese steden die samen opkomen voor de belangen van hun 130 miljoen inwoners. De Stad Gent speelde de voorbije jaren een prominente rol in het netwerk en zet die traditie verder.

Op de 'Eurocities Mayors Summit' gaat burgemeester De Clercq voor het eerst sinds zijn aantreden in gesprek met zijn Europese collega-burgemeesters uit het netwerk. Ze zullen het onder meer hebben over nieuwe vormen van democratie die Europa moeten versterken. Met de Europese parlementsverkiezingen in mei van dit jaar komen heel wat kopstukken uit de Europese Commissie en het Europees parlement luisteren naar de boodschap van de burgemeesters.

Contact

Bevoegd

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 261.000 inwoners en 78.400 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Meer info via www.stad.gent.