Stad Gent treedt toe tot Netwerk Natuur en Gezondheid

307142 groenpool aaaabd large 1553091227

De Stad Gent treedt als eerste lokale overheid toe tot het nieuwe Netwerk Natuur en Gezondheid. Het Netwerk gaat van start op 21 maart 2019 en wil alle kennis rond natuur en gezondheid bundelen, goede praktijkvoorbeelden lanceren en beter bekendmaken, en het beleid inspireren.

In het dichtbebouwde Vlaanderen stijgt het belang van een gezonde leefomgeving. Voor het eerst in Vlaanderen worden alle initiatieven rond natuur en gezondheid gebundeld in één netwerk. Het initiatief komt van Natuurpunt in samenwerking met Belgian Biodiversity Platform, BOS+, Leerstoel Zorg en Natuurlijke Leefomgeving van de Universiteit Antwerpen, Instituut Gezond Leven, Regionale Landschappen en het Agentschap Natuur en Bos.

 

Meer dan 30 middenveldorganisaties, onderzoeksinstellingen en overheidsorganisaties uit verschillende sectoren doen mee. Ook het OCMW Gent en de UGent sluiten zich aan. De leden van het Netwerk Natuur en Gezondheid willen de brug slaan tussen natuur en gezondheid. Want zowel de wetenschappelijke kennis als de praktische ervaring daarrond neemt de laatste jaren toe. Het netwerk wil initiatieven bundelen en breder bekendmaken.

'Gent treedt met veel overtuiging als eerste Vlaamse stad toe tot het Netwerk Natuur en Gezondheid. Natuur en gezondheid gaan hand in hand en alleen daarom al gaan we voluit voor meer en toegankelijke natuur dichtbij elke Gentenaar.'

Astrid De Bruycker, schepen van Openbaar Groen

Contact

Bevoegd

  • Medium square astrid de bruycker

    Astrid De Bruycker

    Schepen van Gelijke Kansen, Welzijn, Participatie, Buurtwerk en Openbaar groen, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 66, e-mail astrid.debruycker@stad.gent

  • Medium square rudy coddens

    Rudy Coddens

    Schepen van Sociaal Beleid, Armoedebestrijding, Gezondheid, Zorg, Seniorenbeleid en Financiën, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 66, e-mail schepen.coddens@stad.gent

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.