Gent roept vakantiewoningen een halt toe

309162 informele logies 73231a large 1554896068

Op donderdag 11 april 2019 keurde het Gentse stadsbestuur de visienota 'informele logies' en een vakantiewoningenstop goed. Die beslissing maakt dat het niet langer is toegelaten om appartementen permanent om te vormen tot toeristische logies. Dat was eerder al het geval voor eengezinswoningen. De visienota omvat ook een actieplan dat ervoor moet zorgen dat ook informele logies voldoen aan de regels van het Vlaams logiesdecreet.

Steeds meer toeristen vinden de weg naar Gent. Het cultureel en gastronomisch aanbod, de goed gevulde evenementenkalender, de historische binnenstad, het trendy stadsleven, de gastvrije Gentenaars, … Het zijn slechts enkele redenen die van Gent een geliefde bestemming maken.

Gentenaars spelen in op die trend door kamers, appartementen of volledige woningen aan te bieden als logies. Dat is een interessant aanbod voor toeristen, maar zorgt er vaak ook voor dat die huizen en appartementen niet meer worden gebruikt als woning. Nochtans kampt Gent al met een grote uitdaging op de woonmarkt en wil het stadsbestuur wonen in de stad mogelijk en aantrekkelijk houden. Tegelijkertijd wordt vastgesteld dat dit soort informele logies vaak niet voldoen aan de regels van het Vlaams logiesdecreet en voeren ze dus een oneerlijke concurrentiestrijd met de reguliere B&B's, hostels en hotels.

Vakantiewoningenstop en actieplan informele logies

De Stad Gent voert nu een vakantiewoningenstop in en lanceert een actieplan om ervoor te zorgen dat ook informele logies voldoen aan alle wettelijke voorwaarden. Permanente omvormingen van woningen en appartementen naar vakantiewoningen zullen vanaf nu niet meer toegestaan worden. Alleen Gentenaars die hun woning slechts 'gedeeltelijk' of 'tijdelijk' willen verhuren om een centje bij te verdienen, kunnen dat blijven doen, maar onder duidelijke voorwaarden.

Iedereen die logies aanbiedt moet dat melden bij Toerisme Vlaanderen, zoals voorzien in het Vlaams logiesdecreet, en dient de nodige veiligheidsattesten te kunnen voorleggen. Wie logies verhuurt, is ook steeds een lokale toeristentaks verschuldigd. Nieuwe logiesvormen moeten daarmee voldoen aan dezelfde voorwaarden als het 'traditionele' aanbod van toeristische logies. Een goede handhaving op de naleving is hierbij uiteraard belangrijk.

'Met de goedgekeurde vakantiewoningenstop kunnen we effectief permanente omvormingen van woningen naar logies tegenhouden. Enkel grotere woningen kunnen nog worden omgevormd naar een B&B, hostel of kleinschalig hotel. Zo houden we woningen beschikbaar op een markt waar al schaarste heerst.'

Filip Watteeuw, schepen van Stedenbouw

'We willen meer kwalitatief toerisme, niet per se meer toeristen. Toerisme dat ook iets kan teruggeven aan Gent, en dat rekening houdt met de draagkracht van onze stad.'

Bram Van Braeckevelt, schepen van Toerisme

Contact

Bevoegd

  • Medium square filip watteeuw

    Filip Watteeuw

    Eerste schepen en schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 94, e-mail schepen.watteeuw@stad.gent

  • Medium square bram van braeckevelt

    Bram Van Braeckevelt

    Schepen van Personeel, Werk en Sociale Economie, Openbare Netheid en Toerisme, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 40, e-mail bram.vanbraeckevelt@stad.gent

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.