Voetgangers- en fietstunnel aan Dampoort geopend

310374 fietstunnel%20dampoort%20geopend e89c23 large 1556190277

Een goed jaar na de start van de werken in maart 2018 werd op 25 april 2019 de voetgangers- en fietstunnel onder de spoorweg aan de Dampoort feestelijk geopend. De tunnel en het bijhorende Luc Lemiengrepad verbinden de Dendermondsesteenweg met de Kasteellaan en de Gandastraat, en zijn zo een veiliger en sneller alternatief voor de drukke Dampoortrotonde en de Forelstraat.

Veiliger en vlotter

Via de nieuwe onderdoorgang doorheen de spoorwegberm worden de Dampoortwijk en Sint-Amandsberg voor fietsers en voetgangers op een veilige en vlotte manier verbonden met de binnenstad. De ingreep past in de plannen die al geruime tijd bestaan voor de volledige omgeving van het Dampoortstation. Het stadsbestuur koos er - samen met de Provincie Oost-Vlaanderen en het Vlaams Gewest - echter voor om niet langer te wachten op het volledige Dampoortproject en deze tunnel alvast te realiseren.

Aan de ene tunnelzijde sluit de onderdoorgang aan op het voetpad en het fietspad van de Kasteellaan (richting station Gent-Dampoort). Er werd over de Kasteellaan een veilige fietsoversteek aangelegd in het verlengde van de Gandastraat. De lichtenregeling werd aangepast ten voordele van de fietsers en voetgangers en de Gandastraat werd ingericht als fietsstraat. Aan de andere zijde maakt de tunnel de verbinding met het fietspad via het Bijgaardepark en met de Dendermondsesteenweg. Daarvoor werd een veilige fietsverbinding aangelegd over de parking van het koopcentrum.

'Deze fietsverbinding stond al lang op het verlanglijstje van vele Gentenaars. Vanaf nu kunnen de vele fietsers vanuit de Dampoortwijk de drukke Dampoort vermijden en op een veilige en vlotte manier naar de binnenstad.'

Filip Watteeuw, schepen van Mobiliteit

'De Provincie Oost-Vlaanderen kiest net als de Stad Gent volop voor de fiets als speerpunt in een duurzaam mobiliteitsbeleid. Daarom ondersteunen we steden en gemeenten bij de aanleg van nieuwe fietsinfrastructuur, die mensen voor hun dagelijkse verplaatsingen voor de fiets doet kiezen.'

Riet Gillis, Gedeputeerde Mobiliteit Provincie Oost-Vlaanderen

Luc Lemiengrepad

Het fiets- en voetpad tussen de Kasteellaan en de nieuwe tunnel werd genoemd naar Luc Lemiengre. In 1982 werd Luc Lemiengre verkozen tot het eerste groene gemeenteraadslid van Gent. Hij woonde van 1988 tot aan zijn overlijden in 2004 in de Dampoortwijk, meer bepaald in de Schoolstraat te Gent. Het Luc Lemiengrepad is een passend eerbetoon aan de man die het Gentse fietsbeleid mee in de steigers zette.

Gemengde financiering

De tunnel en de wegenis werden gefinancierd door:

  • Stad Gent: 1.802.484,60 euro
  • Provincie Oost-Vlaanderen: 910.011,90 euro
  • EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling): 587.400 euro
  • Vlaams Gewest: 406.674,60 euro
  • Farys: 132.950,95 euro

Totale kostprijs: 3.839.522,05 euro

Contact

Bevoegd

  • Medium square filip watteeuw

    Filip Watteeuw

    Eerste schepen en schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 94, e-mail schepen.watteeuw@stad.gent

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 261.000 inwoners en 78.400 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Meer info via www.stad.gent.