Gents kindvolgsysteem 'In De Kijker' voorgesteld aan Vlaanderen

310632 indekijker d61ba4 large 1556542392

©Pieter Gaudesaboos, 2018

Dienst Kinderopvang Stad Gent heeft op de inspiratiedag Kinderopvang van de VVSG, op dinsdag 30 april 2019, zijn kindvolgsysteem 'In De Kijker' voorgesteld. Het instrument maakt de opvolging van kinderen 2,5 tot 12 jaar in de buitenschoolse opvang mogelijk. 'In De Kijker' werd ontwikkeld door de buitenschoolse opvanginitiatieven van de Stad, en kan nu gebruikt worden in heel Vlaanderen.

In De Kijker

Dienst Kinderopvang Stad Gent heeft een jarenlange ervaring opgebouwd in de opvang van kinderen van 0 tot en met 12 jaar. Voor kinderen van 0 tot 3 jaar hanteerden de verschillende kinderdagverblijven en peutertuinen van de Stad al het kindvolgsysteem ZiKo-Vo. Maar de opvang van kinderen van 2,5 tot 12 jaar vroeg om een eigen kindvolgsysteem. Daarom werd 'In De Kijker' ontwikkeld, een volgsysteem voor kinderen van 2,5 tot 12 jaar.

Het kindvolgsysteem brengt de ontwikkeling van de kinderen in kaart én neemt de pedagogische kwaliteit van de opvang onder de loep. Via het systeem kunnen kinderbegeleiders nagaan hoe het kind zich voelt in de buitenschoolse opvang en tussen de andere kinderen, en hoe daarop kan worden ingespeeld.

'In De Kijker' wordt al een paar jaar succesvol gehanteerd in Gent en is nu samengebracht in een aantrekkelijk en overzichtelijk draaiboek met werkmap. Zo kunnen ook buitenschoolse opvanginitiatieven in de rest van Vlaanderen ermee aan de slag. Zij kunnen daarvoor een 'Train de trainer'-volgen bij VCOK.

'In de buitenschoolse opvang willen kinderen lekker spelen, een activiteit doen of even bijkomen van de drukke schooldag. Dat is een uitdaging voor de begeleiders. Nu kunnen zij rekenen op dit draaiboek met concrete handvaten om verder te werken aan goede buitenschoolse opvang. Ik ben fier dat we de expertise van de Stedelijke Buitenschoolse Opvang delen en dat dit Gents systeem kan bijdragen aan het welzijn van vele kinderen in Vlaanderen.'

Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs

Contact

  • Saar Wittevrongel, Pedagogische Begeleidingsdienst Dienst Kinderopvang Stad Gent, gsm 0473 35 25 03, e-mail saar.wittevrongel@stad.gent

Bevoegd

  • Medium square elke decruynaere

    Elke Decruynaere

    Schepen van Onderwijs, Opvoeding, Gezinsbeleid, Outreachend Werk en Jeugd, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 78, e-mail schepen.decruynaere@stad.gent

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.