Preventieve evacuatie Basisschool De Triangel en Kinderdagverblijf ’t Sleepken

310296 de triangel 6de24b large 1556120650

Basisschool De Triangel en Kinderdagverblijf ’t Sleepken, beiden gesitueerd in de Sleepstraat, worden op brandweeradvies vanaf donderdag 25 april preventief geëvacueerd. Na een controle van de brandweer vandaag bleek dat, hoewel de locatie over een geldig brandattest beschikt, de brandveiligheid van de school onvoldoende gegarandeerd kan worden. Vanaf morgen worden de kinderen elders opgevangen.

De bal ging aan het rollen door een samenloop van 2 omstandigheden. Enerzijds waren enkele maatregelen nodig om het gebouw aan te passen aan een update van de brandnormen. Anderzijds was er een vraag van de schooldirectie om enkele lokalen samen te voegen tot een grotere ruimte, ter ondersteuning van het pedagogisch project. Uit het verkennend onderzoek door de dienst FM Onderwijs van de Stad Gent kwamen enkele stabiliteitsvragen naar voren, die nadere inspectie nodig hadden. Daaruit bleek dat de veronderstelde brandweerstand onvoldoende aanwezig was.

 

Toen de Dienst FM Onderwijs, die instaat voor het beheer van de schoolgebouwen, deze vaststelling deed, nodigden zij de preventiedienst van de Gentse brandweer uit, voor een meer diepgaande controle. De brandweer kwam vandaag ter plaatse en deed de nodige vaststellingen. In hun advies, dat ook voorgelegd werd aan de burgemeester, stellen zij de sluiting van de school en de kinderopvang voor.

 

De departementen FM en Onderwijs hebben daarop proactief en uit veiligheidsoverweging besloten om met onmiddellijke ingang de school te sluiten vanaf morgen, donderdag 25 april. Het betreft hier de gebouwen langsheen de Sleepstraat. De kleuterklassen en de IBO (initiatief voor Buitenschoolse Opvang) die gelegen zijn langs de Kartuizerlaan blijven wel veilig toegankelijk. De 5 kleuterklassen van de Triangel kunnen dus op hun locatie blijven.

Nieuwe tijdelijke locaties

De Dienst FM Onderwijs ging samen met het Stedelijk Onderwijs Gent en de Dienst Kinderopvang op zoek naar nieuwe locaties voor de betrokken kinderen.

 

Twee derden van de baby’s en peuters van het kinderdagverblijf kunnen terecht in de stadsopvang Nieuwland, waar onder andere een pop-up leefgroep zal ingericht worden. De overige kinderen krijgen tijdelijk een plekje in diverse opvanginitiatieven van de Stad.

 

Voor de leerlingen van Basisschool De Triangel wordt op donderdag 25 en vrijdag 26 april een uitstap voorzien, op een locatie in de Gentse binnenstad. Daarna verhuizen ze -tijdelijk- naar het oude stadslabo naast het Baudelopark. De 7 klassen van de lagere school kunnen daar gehuisvest worden, mits beperkte aanpassingen door de dienst FM Onderwijs. Voor hun atelier-werking en dergelijke wordt een samenwerking opgezet met de naburige school SKI (Stedelijk KunstInstituut).

 

Contact

Bevoegd

 • Medium square annelies storms

  Annelies Storms

  Schepen van Feesten en Evenementen, Facility Management, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 66, e-mail schepen.storms@stad.gent

 • Medium square elke decruynaere

  Elke Decruynaere

  Schepen van Onderwijs, Opvoeding, Gezinsbeleid, Outreachend Werk en Jeugd, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 78, e-mail schepen.decruynaere@stad.gent

 • Medium square 20190104 av mathias de clercq

  Mathias De Clercq

  Burgemeester, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 54 00, e-mail mathias.declercq@stad.gent

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.