Gents stadsbestuur engageert zich voor breed gedragen beleidsplannen

beleidsparticipatie
  • jpg
beleidsparticipatie

Op vrijdag 3 mei 2019 heeft het Gentse stadsbestuur formeel zijn engagement uitgesproken voor een participatieve aanpak van de beleidsnota. De ambitie is om participatie van in het begin van de beleidsperiode te verankeren en het voor elke Gentenaar mogelijk te maken om bij te dragen aan de plannen voor de stad. Daarbij is er specifieke aandacht voor kwetsbare groepen.

Het college startte een nieuwe bestuursperiode van zes jaar. Op basis van het bestuursakkoord komen er nieuwe beleidsnota’s om Gent beter, wijzer en warmer te maken. Met de engagementsverklaring zet het nieuwe stadsbestuur de bakens uit voor een participatieve opmaak van zijn beleid en van zijn beleidsnota’s. Het college wil de stad maken samen met de Gentenaars, de Gentse academici, de bedrijven en het brede middenveld.

'Het Gentse stadsbestuur reikt de hand aan iedereen die mee aan onze stad wil bouwen.Voor het eerst zullen we de bewoners, handelaars, verenigingen en organisaties structureel betrekken bij de opmaak van de beleidsnota’s. Onze stad maken we immers niet alleen in het stadhuis, onze stad maken we allemaal samen.' Mathias De Clercq, burgemeester 
'We willen de Gentenaars alle kansen geven om hun wijk, om onze stad mee vorm te geven. Het is belangrijk partners en burgers van bij het begin van de legislatuur te betrekken. We vermijden 'stadhuistaal' en voorzien duidelijke en verstaanbare plannen, een eerste noodzakelijke voorwaarde om de stem van kwetsbare Gentenaars te horen.' Astrid De Bruycker, schepen van Participatie

Het doel van het genomen engagement is vanuit de noden van alle Gentenaars overal de juiste klemtonen te leggen, en niets over het hoofd te zien. Bij het betrekken van verschillende groepen bij het uittekenen van het beleid, moet er specifieke aandacht zijn voor kwetsbare groepen. Hun inbreng is vaak minder evident, en daarom bijzonder waardevol.

De opdracht stopt niet bij het verzamelen van ideeën. Er moet ook een terugkoppeling volgen waarom bepaalde zaken wel en andere niet worden verwerkt. In de loop van de bestuursperiode volgen nog inspraakmomenten. Halfweg de legislatuur wil het stadsbestuur samen met de Gentenaars evalueren hoe het loopt en bijsturen waar nodig.

Engagementsverklaring

Concreet verbindt het college van burgemeester en schepenen van de Stad Gent er zich toe om:

  1. Voor alle beleidsnota’s inspraakmomenten en open hoorzittingen te organiseren. Dit gebeurt altijd op een moment waarop er nog ruimte is voor inbreng en wijzigingen. Daarbij wil het college: de Gentenaars, de partners van Groep Gent, de adviesraden, de Gentse academici, de bedrijven en het brede middenveld betrekken; de vertegenwoordiging en de stem van kwetsbare Gentenaars waarborgen; nadien terugkoppelen waarom er op vragen niet kan worden ingegaan.
  2. Een duidelijke en verstaanbare versie te voorzien van de beleidsnota’s, zodat die voor zoveel mogelijk Gentenaars duidelijk en verstaanbaar zijn.
  3. Tijdens de bestuursperiode met regelmaat participatie bij het beleid te organiseren.
  4. Een evaluatie te voorzien die tussentijdse bijsturing mogelijk maakt.

20190502_19_00798_Engagementsverklaring beleidsparticipatie.jpg
  • jpg

Contact

Bevoegd

Contacteer ons

Gerelateerde onderwerpen

Ontvang het laatste Stad Gent nieuws via RSS.

Of abonneer handmatig met de Atom URL