Stad Gent pakt onvergunde parkeerverbodsborden strenger aan

311492 sticker%20ipr 4f5cb6 large 1556876281

Onvergunde parkeerverbodsborden zorgen nog te vaak voor onverwachte hinder. De Stad Gent neemt daarom een reeks concrete maatregelen om overtredingen strenger aan te pakken.

Jaarlijks verleent de Stad Gent duizenden vergunningen om de publieke ruimte tijdelijk in te nemen. Vooraleer een vergunning te verstrekken, controleert de Stad Gent op conflictsituaties en toetst ze op veiligheid en doorstroming ter plaatse. Toch is er soms onverwachte hinder. Vaak is dat het gevolg van onvergunde innames. Deze innames werden niet aangevraagd noch gemeld en duiken gewoon op in het straatbeeld.

Heel vaak gaat het om onrechtmatig of verkeerd geplaatste parkeerverbodsborden. Daardoor wordt een parkeerstrook geheel of gedeeltelijk voor langere tijd onbeschikbaar. De parkeerdruk stijgt en buurtbewoners, handelaars en bezoekers zijn de dupe. De Stad Gent neemt daarom een reeks concrete maatregelen.

'De publieke ruimte is van iedereen. Het is de taak van de Stad Gent om de noden van bewoners, voetgangers, fietsers,... te bewaken, ook wanneer er gewerkt moet worden. Wie de publieke ruimte wil innemen voor een verhuizing, container of een werf moet tijdig een vergunning aanvragen of kan onder strikte voorwaarden gebruik maken van een jaartoelating.'

Filip Watteeuw, schepen van Publieke Ruimte

Strengere aanpak

Diverse diensten van de Stad Gent zullen nauwer samenwerken om onvergunde parkeerverbodsborden te signaleren. Controleurs en toezichters van de Afdeling Innames Publieke Ruimte gaan ter plaatse. Ze draaien de borden om en brengen een sticker aan met de boodschap om de borden onmiddellijk te verwijderen. Hun vaststellingen kunnen ook leiden tot GAS-boetes en het ambtshalve verwijderen van de borden voor rekening van de overtreder.

Zelf checken

U kan ook zelf onregelmatigheden melden. Op de website van de Stad Gent kan iedereen nagaan of een parkeerverbod in de buurt vergund is. Is dit niet het geval dan kan u contact opnemen met de Afdeling Innames Publieke Ruimte om dit te signaleren. Dit overzicht is voorlopig beperkt tot het zichtbaar maken van vergunde parkeerverboden van meer dan vijf dagen. Tegen eind 2019 wil de Stad Gent evenwel alle parkeerverboden, ongeacht de duurtijd, op deze kaart hebben.

Jaartoelating voor tijdelijke inname van parkeerplaatsen

De Stad Gent beschikt al jaren over een systeem van jaartoelatingen. Een jaartoelating is een gunstmaatregel voor bedrijven, waardoor deze de publieke ruimte kunnen innemen zonder telkens opnieuw een vergunning aan te vragen per inname. Deze bedrijven hebben wel een meldingsplicht. Het gaat hier in hoofdzaak over verhuisfirma’s en container-, en bouwbedrijven die continu in de publieke ruimte werkzaam zijn.

Ook voor deze uitzonderingsmaatregel heeft de Stad Gent de regels aangescherpt. De jaartoelating blijft bestaan, maar de regels en voorwaarden zijn strenger geworden. In november 2018 keurde de gemeenteraad daartoe een nieuw reglement goed. Bedrijven die kleine nuts-, en/of infrastructuurwerken uitvoeren, werken ook vaak onder een jaartoelating. Bij dit type jaartoelating gelden andere regels. Ook deze worden in de toekomst nog aangescherpt.

In 2018 werden ruim 11.000 tijdelijke parkeerverbodsborden vergund, bovenop de borden die geplaatst worden in het kader van een jaartoelating. Elk gemeld gebruik is overigens zichtbaar in MoniTHOR.

Contact

Bevoegd

  • Medium square 20190104 av mathias de clercq

    Mathias De Clercq

    Burgemeester, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 54 00, e-mail mathias.declercq@stad.gent

  • Medium square filip watteeuw

    Filip Watteeuw

    Eerste schepen en schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 94, e-mail schepen.watteeuw@stad.gent

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 261.000 inwoners en 78.400 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Meer info via www.stad.gent.