Plaatsnaamgeving in Gentbrugge: Breestraat, Opstalpad, Opstalmeerspad, Neelkens Stuk en Puttenpark

Voor de nieuwe wegenis en het nieuwe park binnen het Rute-project, gelegen tussen de Schelde, Gentbruggeaard en de Kerkstraat te Gentbrugge, werden de namen 'Breestraat', 'Opstalpad', 'Opstalmeerspad', 'Neelkens Stuk' en 'Puttenpark' definitief vastgelegd. Dat heeft de Gentse gemeenteraad beslist op 23 april 2019.

Het Stadsarchief bezorgde vijf toponiemen die beschikbaar zijn voor deze locatie: Breestraete, Opstal, Opstalmeersch, Neelkens Stuk & Putten. Na toetsing op gelijkluidendheid konden alle toponiemen weerhouden worden.

Het toponiem Breestraete is een verwijzing naar een brede straat in de buurt van deze plek. De taalambtenaar geeft aan dat het heel gewoon is om toponiemen aan te passen aan de hedendaagse taal. Zo zijn ze ook duidelijker herkenbaar voor iedereen. Bijgevolg wordt voor de moderne spelling gekozen: 'Breestraat'.

Het toponiem Opstal is afgeleid van het middelnederlands woord 'opstal' en is een publiek of particulier terrein, vaak ingesloten door waterlopen, waar men het vee verzamelt en laat grazen.

Het toponiem Opstalmeersch is afgeleid van de toponiemen Opstal (zie hierboven) en Meersch. Het toponiem Meersch is afgeleid van het middelnederlands woord 'meers' en duidt op 'hooiland', later verschoof de betekenis wat en werd 'grasland' (dus ook weiland) met deze term aangeduid. Ook hier wordt gekozen voor de moderne spelling: 'Opstalmeerspad'.

Het toponiem Neelkens Stuk verwijst naar een perceel dat ooit het bezit was van een lid van de familie Cornelis en is het verkleinwoord van Cornelis, hier als achternaam.

Het toponiem Putten is afgeleid van het middelnederlands woord 'put'. Dit woord benoemt doorgaans kunstmatige verdiepingen, bijvoorbeeld drinkplaatsen voor het vee, allerlei groeven en winningen, kleiputten, kuilen, .enzovoort.

Contact

Bevoegd

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.