Studenten, wijkbewoners en professionals denken na over Nieuw Gent in 2050

innovation camp nieuw gent.jpg
  • jpg

Op donderdag 9 mei, vrijdag 10 mei en zaterdag 11 mei vindt in Nieuw-Gent een zogenaamd ‘innovation camp’ plaats. Een diverse groep buigt zich samen over de toekomst van de buurt en gaat na op welke manier Nieuw Gent ruimtelijk, sociaal, economisch en ecologisch kan evolueren, met de blik op 2050.

Innovation camp van drie dagen

Een multidisciplinaire groep studenten van de Universiteit Gent en de Nederlandse Radboud Universiteit denkt drie dagen lang na over de toekomst van Nieuw Gent, samen met wijkbewoners, medewerkers van de Stad Gent en Gemeente Nijmegen, middenveldpartners en economische actoren.

De ambitie van dit programma sluit naadloos aan bij de doelstelling van de Gentse Stadsacademie, die een drietal jaar geleden werd opgericht. De Stadsacademie, opgericht in de schoot van de Universiteit Gent en de Stad Gent, wil vanuit de samenwerking tussen studenten uit verschillende domeinen, professoren, beleidsmakers, bedrijven en middenveldorganisaties kennis delen en ontwikkelen over actuele Gentse sociale en ecologische uitdagingen.

In Nieuw Gent, waar de komende vijftien jaar de sociale woontorens en het publieke domein grondig zullen worden aangepakt, loont het de moeite om ook na te denken over een langer tijdsperspectief: op welke manier kan Nieuw Gent een aantrekkelijke en levendige woonbuurt vormen voor huidige en toekomstige bewoners? Hoe kan de buurt haar economisch potentieel uitbouwen? Moeten we de wijk niet verder ontsluiten? En wat is daar dan voor nodig? Welke rol moet wie hierbij opnemen?

'Nieuw Gent verdient onze aandacht. Heel wat organisaties in de buurt zetten zich vandaag al in om sociale problematieken aan te pakken en de leefbaarheid te verhogen. Met het stadsvernieuwingsproject Nieuw Gent Vernieuwt zal het aanzicht en de uitstraling van de wijk sterk veranderen vanaf 2020. Maar dat mag ons niet tegenhouden om tegelijk al naar de verre toekomst van Nieuw Gent te kijken. Dat we dat samen doen met bewoners, het middenveld, bedrijven en onderzoekers, maakt de innovation camp bijzonder boeiend.' Astrid De Bruycker, schepen van Participatie en Buurtwerk
'Deze oefening heeft niets te maken met het voorspellen van de toekomst, maar wel met het voorstellen van mogelijke toekomsten op lange termijn. Hoe kan Nieuw Gent eruit zien in 2050? En hoe kunnen we alert reageren op mogelijke toekomstige dynamieken binnen deze complexe omgeving op vlak van mobiliteit, ondernemen, klimaat, sociale cohesie, enzovoort? We zullen de studenten leren omgaan met onzekerheden, maar hun ook vragen gewenste toekomstbeelden en strategieën uit te werken.' Thomas Block, Centrum voor Duurzame Ontwikkeling

Aan de slag

Op donderdagmiddag 9 mei 2019 wordt eerst de buurt verkend. De dag erna gaan de studenten aan de slag in verschillende groepen, waarna ze van 13 tot 15 uur opnieuw in gesprek gaan met bewoners en allerhande professionals. Op zaterdag 11 mei 2019 om 13.30 uur stellen ze hun ideeën voor in het Open Huis, Rerum Novarumplein 186C.

Het innovation camp krijgt middelen van het Europese Joint Research Centre, dat met het ‘Science meets Regions’-programma wetenschap, beleid en burgers bijeen wil brengen om lokaal relevante kwesties te bestuderen.

Contact

  • Thomas Block, directeur Centrum Duurzame Ontwikkeling, Universiteit Gent/Stadsacademie, gsm 0477 59 58 32, e-mail thomas.block@ugent.be
  • Evelyne Deceur, Dienst Beleidsparticipatie Stad Gent, gsm 0485 86 83 51, e-mail evelyne.deceur@stad.gent

Bevoegd

Contacteer ons

Gerelateerde onderwerpen

Ontvang het laatste Stad Gent nieuws via RSS.

Of abonneer handmatig met de Atom URL