Positieve evaluatie van het Gentse winterplan voor dak-en thuislozen

Warme winter.jpg
  • jpg

Het Gentse winterplan voor dak-en thuislozen, van 19 november 2018 tot en met 17 maart 2019, heeft de meest acute noden van daklozen kunnen opvangen. Tijdens de winterperiode waren de bedden voor 93% bezet. In vergelijking met vorig jaar maakten wel minder gezinnen en minder verschillende dakloze personen gebruik van de nachtopvang.

105 bedden verzekerd 

Samen met hun partners zetten de Stad en het OCMW Gent alles op alles om dak- en thuislozen het hele jaar door zo goed mogelijk te helpen. In de koudste dagen zorgt een winterplan voor extra aanbod en hulpverlening. Zo kwamen er tussen 19 november 2018 en 17 maart 2019 40 extra bedden bij in het Baudelohof (Baudelokaai 2), naast het reeds bestaande aanbod bij CAW Nieuwland (40 bedden) en Huize Triest in de Gezondheidsstraat (25 bedden).

Tijdens de winterperiode waren de beschikbare 105 bedden voor 93% bezet. De capaciteit werd dus zo goed als volledig gebruikt. Bij uitzonderlijk weer kon een noodcapaciteit van nog eens 20 bedden worden opgezet. Dit jaar was dat tijdens 3 ijskoude nachten nodig. 

'Het winterplan is vlot verlopen dankzij de intensieve samenwerking van de partners uit het middenveld en de stadsdiensten. In vergelijking met de vorige winter werden een aantal ingrepen doorgevoerd die een wezenlijk verschil maakten. De meest acute noden van daklozen in Gent werden opgevangen.' Rudy Coddens, schepen van Sociaal beleid

Minder gezinnen, grote instroom van buiten Gent

Een eerste vergelijking met het gebruik tijdens de vorige winter leert dat gezinnen beduidend minder gebruik maakten van de nachtopvang. Tijdens de winter 2017-2018 verbleven 12 gezinnen nachtopvang, goed voor 1.766 toegewezen bedden op 133 nachten. Tijdens de winter 2018-2019 verbleven 9 gezinnen in de nachtopvang, en werden 741 bedden toegewezen op 119 nachten. Er wordt tijdens de winterperiode ook specifiek voor gezinnen dagopvang voorzien. Ook van de dagopvang maakten minder dakloze gezinnen gebruik. 

 

Het aandeel kinderen dat overnachtte daalde van 74 tijdens de winter 2017-2018 naar 27 tijdens de winter 2018-2019. Kinderen bleven deze winter gemiddeld 3 nachten slapen in de nachtopvang, terwijl dat vorige winter gemiddeld 17 nachten was. De sterke inzet van begeleiding van een diversiteit aan welzijnspartners maakte dat er snel andere oplossingen werden gevonden voor deze gezinnen met kinderen.

 

In vergelijking met vorige winter maakten minder verschillende dakloze personen gebruik van de winternachtopvang. De verhouding mannen en vrouwen is ongeveer gelijk gebleven met de voorbije jaren. Cijfers over de herkomst van nieuwe gebruikers tonen aan dat minstens de helft van de gebruikers de voorbije tijd niet in Gent verbleef. Daarnaast blijkt dat ongeveer 60% van de gebruikers minder dan 10 nachten gebruik maakten van de nachtopvang in 2018.

'Een goede samenwerking en toeleiding is essentieel. Zo organiseerde Dienst Outreachend Werken nachtpatrouilles om slaapzaken en soep uit te delen en andere hulp te bieden aan buitenslapers en toe te leiden naar hulpverlening of de nachtopvang. Sportaround organiseerde wekelijks activiteiten voor kinderen in Warme Winter voor Gezinnen.  Ook de samenwerking met vrijwilligers van Enchanté en Refu Interim verliep vlot.' Elke Decruynaere, schepen van Outreachend Werken

Komende winter

De nieuwe Gentse bestuursploeg zet de komende beleidsperiode sterk in op het bestrijden van dakloosheid. Dat doet het via preventie van uithuiszetting, maar ook door huisvesting te zoeken voor de daklozen. Voor zij die toch nood blijven hebben aan een bed zal de wintercapaciteit van 105 bedden gegarandeerd blijven. Gezien de positieve evaluatie van het huidige winterplan wordt de werking gecontinueerd.

Contact

Bevoegd

Contacteer ons

Gerelateerde onderwerpen