Graffitimuur voor Maria Goretti

311873 img 20170925 102637 1fcdcd large 1557392814

De Maria Gorettikerk op de Blaisantvest en de omgeving staan voor een reconversie. De site wordt omgevormd tot park en ontmoetingsruimte voor de buurt en de school. Als eerste stap wordt op donderdag 16 mei 2019 een graffitimuur voorgesteld.

Graffitikunstwerk

Sinds 13 mei 2019 is kunstenaar CeePil aan het werk met spuitbussen en een hoogtewerker voor een graffitikunstwerk aan het Maria Gorettipark. De Stad Gent nodigt kinderen en ouders van de nabij gelegen school ‘Blaisantnest’ en de buurtbewoners uit om op donderdag 16 mei 2019 samen het kunstwerk in te wijden.

'Het idee voor een muurschildering komt er na een cocreatie tussen de buurtbewoners en de Stad. We zochten voor deze muur een werk dat past bij het park, de school, de speelzone, de kinderboerderij… Op basis van die criteria heeft Cultuur Gent enkele voorstellen van artiesten gedaan, en konden bewoners tijdens het Winterfeest in december stemmen uitbrengen op hun top 3 van voorkeursartiesten. Uiteindelijk heeft CeePil het gehaald.'

Sami Souguir, schepen van Cultuur

In zijn werk gaat de Gentse kunstenaar CeePil vaak op zoek naar het contrast tussen cultuur en natuur. Rustige, mooie beelden van fauna en flora verstoort hij met surrealistische, bijna digitaal ogende effecten. Die zijn bedoeld om toeschouwers aan het denken te zetten over hoe mensen, dieren en planten met elkaar samenleven. In zijn kindvriendelijk ontwerp zitten onder andere verwijzingen naar het logo van de school, de natuur en de geboorte. De kunstenaar zal ter plaatse op donderdag 16 mei 2019 meer uitleg geven over zijn werk.

Maria Goretti: park voor en door de buurt

'De graffitimuur is een eerste stap. We willen de Maria Gorettikerk en het gebied erachter inrichten voor de buurbewoners en de school. De kerk wordt gerenoveerd en omgevormd tot een ontmoetingsplaats. Begin 2020 wordt gestart met de aanleg van een buurtpark. De bewoners richten er zelf ook een ‘Buurtlabo’ in.'

Astrid De Bruycker, schepen van Participatie, Openbaar Groen en Buurtwerk

De Maria Gorettikerk wordt door vzw DOIC gerenoveerd tot een ruimte voor allerlei niet-commerciële activiteiten. De buurt en de school worden de belangrijkste gebruikers. De kleine winterkapel met sacristie wordt omgevormd tot multifunctionele ontmoetingsplaats voor de buurt met financiële steun van stad Gent. Die krijgt de naam 'Blaisanterie'.

De Stad Gent zal een buitenterras aanleggen zodat de Blaisanterie rechtstreeks aansluit op het nieuw buurtparkje. Het inrichtingsplan voor het park omvat naast de terraszone nog 2 zones: een speelzone met een buitenklasje, en een ‘Buurtlabo’. In het Buurtlabo gaan bewoners zelf aan de slag, onder begeleiding van de buurtwerkers en de wijkregisseur. De tijdelijke moestuintjes zullen er zeker een plek krijgen, net zoals de kleine kinderboerderij en de fietsherstelplaats.

Meer info

 • Meer weten over de toekomstplannen van de Maria Gorettikerk en het park: surf naar deze pagina
 • Wie naast de muurschildering van CeePil op stap wil langs andere mooie murals in Gent, kan de gratis Sorry Not Sorry Street Art map afhalen bij Visit Gent of online kijken.

Contact

Bevoegd

 • Medium square astrid de bruycker

  Astrid De Bruycker

  Schepen van Gelijke Kansen, Welzijn, Participatie, Buurtwerk en Openbaar groen, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 66, e-mail astrid.debruycker@stad.gent

 • Medium square sami souguir

  Sami Souguir

  Schepen van Cultuur, Stadsontwikkeling en Ruimtelijke Planning, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 54 80, e-mail sami.souguir@stad.gent,

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 261.000 inwoners en 78.400 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Meer info via www.stad.gent.